Protiklady "dobro" a "zlo"

Člověk žije mezi tím a má stále na vybranou

bild23Když má člověk díky svobodné vůli možnost se rozhodnout, naskýtá se otázka: Jaké jsou možnosti, mezi kterými může volit? K tomu Bruno Gröning: "Nepodceňujte a nezapomínejte, přátelé, že člověk žije mezi dobrem a zlem. Mezi tím žije, tady to dobré, tady to zlé, a mezi tím je člověk, on rozhoduje."

Člověk má volbu. Může konat dobro nebo zlo. Je-li některý z jeho bližních v nouzi, může mu pomoci, může bez povšimnutí projít okolo nebo může dokonce z nouze druhého pro sebe těžit. Může dělat, co chce. Člověk stojí ve svém životě vždycky – vědomě či nevědomě - na rozcestí, kde se musí rozhodnout pro dobrou nebo špatnou stezku. Většinou jsou to každodenní události, které určují běh osudu.

Jak je to např., když se ze zlosti nad upřímným slovem rozejdeme s přítelem, z hněvu na šéfa přijdeme o místo nebo propásneme kvůli uražené hrdosti jedinečnou příležitost? Jak často jsou to spontánní rozhodnutí, kterých později litujeme, ale která už nejdou vzít zpátky. Jeden nepatrný okamžik může rozhodnout o celém dalším životě, k dobrému nebo špatnému.

Budující a bořící síly

Ale jak k tomu dojde? Kdo to stojí za těmi pojmy "dobro" a "zlo"? Není celý život produktem slepé náhody, které je člověk bezmocně vydán?

Dobro – jak vysvětluje Bruno Gröning - pochází od Boha, zlo od Jeho protějšku: od Satana! Ten skutečně existuje a uložil si za cíl zničit vše dobré, Boží. Bruno Gröning: "Kdo to dělá, kdo nevyzkouší všechno, aby to dobré, Boží, zničil? Odkud přichází nemoc, nemoc u všeho, co zde na této Zemi roste? Vezměte si, co chcete, nějaké ovoce nebo nějakého jiného živého tvora, Satan se pokouší stále znovu a znovu všechno zničit. A také dokázal to, že trápí člověka."

"Satan, který existuje na této Zemi, zkouší všechno, jen aby zničil to dobré a Boží."

"Kde je Bůh, tam je láska, kde je Satan, tam jsou války."

V duchovním smyslu stojí oba póly proti sobě: Bůh jako život sám a Satan, který ho chce zničit. Stojí jim po boku zástupy duchovních bytostí a boj je veden s veškerou tvrdostí. Obě strany disponují ohromnou energii. Jejich podstatu popisuje Bruno Gröning jednoduchými slovy: "Ta Boží síla je budující a ta zlá, ďábelská, satanská je bořící."

Obě může člověk do sebe přijmout a nechat působit, jak na těle, tak také na duši. Ta jedna působí jako posilující a tvořící, ta druhá jako oslabující a bořící. Pozitivní síla v sobě nese uzdravení, negativní nemoc.

Nemoc není žádný Boží trest, nýbrž následek špatných myšlenek a činů

Bruno Gröning říkal, že nemoc pochází od zla a ne – jak je mnohdy tvrzeno - jako trest Boží. Takové myšlenky označil jako lež a rozhodně je odmítl. Bůh netrestá! Nemoc je následek špatných myšlenek a činů. Když je tato příčina překonána, je také odstraněn důsledek a to je Boží vůle.

"Není to tak, jak si lidé myslí, že nemoc by byla Božím trestem. Je to srovnatelné s tím, když dítě opustí rodičovský dům. To už rodiče nemohou nad ním držet ruce, nemohou dítě dále chránit. Tak jsme také my opustili našeho Otce. Nesmíme zapomínat, že my sami jsme jenom Boží děti. Jenom On nám může pomoci! A On nám pomůže, když jsme k němu znovu našli cestu."

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga