Veřejná prospěšnost

Kruh pro duchovní pomoc v životě reg.spolek je uznán jako veřejně prospěšný a dobročinný

GemeinnuetzigkeitKruh pro duchovní pomoc v životě reg.spolek slouží Kruhu přátel Bruno Gröninga ve všech obchodních a právních záležitostech jako nosný spolek a je zanesen u obvodního soudu v Siegburgu. V Německu je Kruh pro duchovní pomoc v životě reg.spolek uznán jako sloužící veřejně prospěšným účelům.

Práce ve volném čase a bezplatnost

V Kruhu přátel Bruna Gröninga se nevybírá žádné vstupné, členské příspěvky, poplatky ani jiné formy finančních závazků. Všechny úkoly v Kruhu přátel Bruno Gröninga jsou plněny dle vzoru Bruno Gröninga výhradně přes dobrovolné dary a neplacenou spolupráci přátel z vděčnosti za prožité pomoci a uzdravení. A tak jak v oblasti ideální tak i v Grete Häusler GmbH neexistuje žádná mzda, žádné honoráře, žádné odčerpávání výnosu nebo tomu podobné, také ani pro Dietera Häuslera, vedoucího celého díla. Vzorem pro to je nezištná láska Bruno Gröninga k bližním, řekl: "Nežiju z lidí, nýbrž pro lidi!"

Už hned od prvních začátků Kruhu přátel se všechny dary a výdaje v každém společenství pečlivě vyúčtovávají a kontrolují. Zbývající částky se shromažďují a jsou použity na různé úkoly, především na pravidelné pořizování školícího materiálu pro německé a zahraniční přátele, který se rozděluje zdarma rovnoprávně bez porovnání s množstvím darů v různých společenstvích a zemích.

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga