Lợi ích cộng đồng

„Hội trợ giúp cuộc sống tinh thần“ được ghi nhận là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận

GemeinnuetzigkeitHội trợ giúp cuộc sống tinh thần đóng vai trò điều hòa và hỗ trợ Hội thân hữu Bruno Gröning trong mọi vấn đề và những thủ tục pháp lý. Hội đăng kí và được cấp phép tại tòa án quận ở Siegburg. Tại Đức Hội trợ giúp cuộc sống tinh thần được ghi nhận là tổ chức phi lợi nhuận.

Tình nguyện và không tiền thù lao

Trong Hội thân hữu Bruno Gröning không yêu cầu hội phí, không yêu cầu sự đóng góp của các thành viên hay những yêu cầu về tài chính khác. Mọi nhiệm vụ trong Hội thân hữu đều được hoàn thành theo tiền lệ của Bruno Gröning là chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện hay những sự tham gia làm việc cho Hội một cách tự nguyện không tiền thù lao, bắt nguồn từ sự biết ơn của họ từ việc họ được trải nghiệm sự giúp đỡ và được chữa lành. Bởi thế trong mọi lĩnh vực tinh thần cũng như trong nhà xuất bản Grete Häusler không hề có trả lương hay tiền hoa hồng, lợi nhuận hay bất kỳ thể loại tương tự nào ngay cả đối với Dieter Häusler, người lãnh đạo toàn bộ công trình. Tấm gương cho điều này là tình yêu đồng loại không vụ lợi của Bruno Gröning, Ông đã từng nói: „Tôi không sống nhờ vào con người mà vì con người.“

Hội thân hữu từ khi thành lập, tất cả tiền quyên góp và các chi phí tại mọi cộng đồng đều được ghi chép kế toán và kiểm tra cẩn thận. Số tiền còn lại được góp lại để dành cho nhiều mục đích khác, chủ yếu là dành cho việc xuất bản tài liệu thư tín học tập cho những người bạn Đức và những người bạn nước ngoài, các ấn phẩm được phân phối miễn phí và không tính đến lợi ích quyên góp khác nhau giữa các cộng đồng và các quốc gia.

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning