Tot algemeen nut

De "Kreis für geistige Lebenshilfe e.V. " is erkend als algemeen nut beogende instelling

GemeinnuetzigkeitDe Kreis für geistige Lebenshilfe e.V. dient de Bruno Gröning-Vriendenkring in alle zakelijke en juridische aangelegenheden als moederorganisatie en is bij het kantongerecht in Siegburg ingeschreven. In Duitsland is de Kreis für geistige Lebenshilfe e.V. erkend als algemeen nut beogende instelling.

Vrijwillig en onbezoldigd

In de Bruno Gröning-Vriendenkring worden geen entreegeld, lidmaatschapsgeld, administratiekosten of andere financiële vorderingen geheven. Alle taken in de Bruno Gröning-Vriendenkring worden naar het voorbeeld van Bruno Gröning uitsluitend door vrijwillige giften uitgevoerd en de onbezoldigde medewerking van de vrienden gebeurt uit dankbaarheid voor ondervonden hulp en genezingen. Zo is er in de Vriendenkring alsook in de Grete Häusler GmbH geen loon, geen honoraria, geen winstdeling of dergelijke, ook niet voor Dieter Häusler, de leider van het gehele werk. Het voorbeeld hiervoor is de onzelfzuchtige naastenliefde van Bruno Gröning, die zei: "Ik leef niet van de mensen, maar voor de mensen!"

Al sinds het prilste begin van de Vriendenkring worden alle giften en kosten van elke gemeenschap zorgvuldig afgerekend en gecontroleerd. De aanwezige restbedragen worden verzameld en voor diverse taken gebruikt; bijv. voor het vervaardigen van scholingsmateriaal voor Duitse en buitenlandse vrienden, dat gratis en op voet van gelijkheid wordt verdeeld, ongeacht de opbrengst van de giften in de verschillende gemeenschappen en landen.

 

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning