Organizacja pożytku publicznego

„Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. (Koło Naturalnej Pomocy Życiu - stowarzyszenie zarejestrowane)“, jest uznane za organizację pożytku publicznego i jego działalność ma charakter dobroczynny

GemeinnuetzigkeitKreis für natürliche Lebenshilfe e.V. stanowi podmiot reprezentujący Koło Przyjaciół Bruno Gröninga we wszystkich sprawach administracyjnych i prawnych i jest zarejestrowane w sądzie rejonowym w Siegburgu. W Niemczech Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. jest uznane za organizację pożytku publicznego.

Działalność społeczna, czyli nieodpłatna

W Kole Przyjaciół Bruno Gröninga nie pobiera się żadnych opłat, wpisowego, składek członkowskich czy innych należności. Idąc za przykładem Bruno Gröninga, wszystkie zadania w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga wykonuje się korzystając wyłącznie z dobrowolnych datków, i dzięki nieodpłatnej pracy świadczonej przez przyjaciół wdzięcznych za otrzymaną pomoc i doznane uzdrowienia. W Kole Przyjaciół, jak również w wydawnictwie Grete Häusler GmbH, nie ma wynagrodzeń, honorariów, dzielenia zysku itd., dotyczy to także Dietera Häuslera, kierownika Koła. W swojej działalności Koło kieruje się ideą bezinteresownej miłości bliźniego głoszoną przez Bruno Gröninga, który powiedział: "Ja nie żyję z ludzi, tylko dla ludzi!"

Od początku istnienia Koła Przyjaciół, wszystkie datki i koszty we wspólnotach są skrupulatnie rozliczane i kontrolowane. Zaoszczędzone pieniądze są zbierane i przeznaczane na finansowanie różnych zadań, na przykład na wytwarzanie materiałów szkoleniowych dla przyjaciół niemieckich i zagranicznych. Materiały te wysyła się bezpłatnie i nie czyniąc żadnych różnic do wspólnot i krajów, bez względu na uzyskane przez nie przychody z datków i darowizn.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga