Allmännytta

"Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V." klassas som en ideell och allmännyttig organisation

GemeinnuetzigkeitKreis für natürliche Lebenshilfe e.V. företräder Bruno Grönings vänkrets i alla slags affärer och legala transaktioner i egenskap av reglerande organisation och den är registrerad hos tingsrätten i Siegburg. I Tyskland klassas Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. som en ideell organisation med syfte att hjälpa.

Frivilligt arbete och gratis

I Bruno Grönings vänkrets görs inga anspråk på inträdesavgifter, medlemsavgifter eller andra ekonomiska ersättningar. Alla uppgifter i Vänkretsen utförs i likhet med Bruno Grönings exempel enbart genom ideellt arbete och av vänner som på så sätt tackar för hjälp och helande de har fått. Det finns i det ideella arbetet och i Grete Häusler GmbH, ingen betalning, inga arvoden eller annan form av vinst. Inte heller vad gäller Dieter Häusler, ledaren av verket i sin helhet. Man följer i detta Bruno Grönings osjälviska kärlek till sin nästa när han sade: "Jag lever inte av människorna, utan för människorna."

Ända sedan Vänkretsens allra första början har man noggrant kontrollerat och bokfört alla donationer och utgifter. Kvarvarande kapital sparas och används till att bekosta ett flertal olika projekt, främst till produktion av skolningsmaterial för tyska och utländska vänner, vilket distribueras gratis till alla, oavsett antalet donationer som inkommer från de olika gemenskaperna och länderna.

 

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära