نظرچند شاهد در باره برونو گرونينگ

نظريۀ افراد سر شناس در مورد شخص گرونينگ

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

"آقای گرونينگ پديده ايست استثنائی، و قابل گنجانيدن در هيچ کدام از مکتب های روانشناسی و يا روانکاوی نمی باشد. به عقيده من وی عميقاً فرد مؤمنی بود. مردی وارسته، فروتن، قابل اعتماد، خيرخواه، کمک رسان و پاک

طينت." هِلموت کيندلِر، ناشر
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Anny Freiin Ebner von Eschenbach (re.)

"من بر اساس تجربيات عينی، و با بررسی عميق آموزش های برونو گرونينگ و شفايابی های مبُتنی بر آن، و همچنين با شناخت از بصيرت، دانائی، سادگی و تسليم محض او در پيشگاه احديّت، خود را در باره او مُجاز به اظهار نظر می دانم: هرچند قامتی کوچک دارد، ولی والامنش و والاقُدرتی ست، زيرا او از برای رفاه و تندرستی انسان ها، کمر همّت بسته است، و تمامی قابليت و دانش و توانائی مُنحصر به فرد خود را بدون هيچگونه چشمداشتی در بوتۀ اخلاص نهاده و در اين راه فدا می سازد."

امضاء: Anni Freiin Ebner von Eschenbach

Foto von Bischof Dr. Hermann Kunst
Bischof Dr. Hermann Kunst (re.)

" در بررسی ها معلوم شد که آقای گرونينگ هر گز دست به معاينۀ کسانی که به پيش او می آمدند، نزده بود. آقای گرونينگ هيچ يک از شفايافتگانی را که با من برخورد داشتند لمس نکرده بود، و نيز کسی را از رفتن به پيش پزشک بازنداشته بود. او هرگز داروئی تجويز نمی کرد(...). و نيز از هيچ شفايافته ای نشنيدم که آقای گرونينگ در قبال شفاعت های خود وجهی خواسته و يا دريافت داشته باشد(...). هرگز از ذهنم خطور نکرده است که او فريبکار و شيّاد بوده باشد. برای من محُرز گشته بود، که نيروئی از وی ساتع می گشت، که بر روی انسان ها تأثير شفابخش داشت.

اامضاء: دکتر Hermann Kunst کشيش و اَسقَفْ
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (re.)

"آقای گرونينگ پديده ايست خارق العاده، و از طريق علوم اکتسابی غير قابل شناخت و تفهيم. او را می توان با سُقراط، ژاندارک، گاندی و آلبرت شوايچر مقايسه نمود، چرا که او نيز خود را فدای سعادت همگان می کند. موفقيّت های حيرت انگيز او چنان بی نظيرند که او، هم اکنون مقام يک شخصيّت تاريخی را حائز گشته است. نسل های آينده، خود را با او و دستاوردهای او مشغول خواهند ساخت."

امضاء: Josef Hohmann مورخ و محقق علوم متافزيک، 1957

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (li.)

" اگر محافلی به خاطر منافع مادی، و ترسِ از دست دادن منزلَت های عِلمی شان در باره برونو گرونينگ به افترأ و داوری ناراست پرداختند، تنها به خاطر شفاء رسانی های مُعجزه آسای وی بود. مِهر و محبّت بی شائبه او به انسان ها همچون هاله ای ابعادِ ديگر شخصيّتِ والا و تعليماتِ خُجستۀ وی را که سرشار از صدق و خلوص می باشد، پوشيده نگهداشته است. مرد خدائی که مردم را به سوی خدا می خواند. مُحتوای زندگانی و محور اصلی کوشش های او تنها به عدۀ بسيار معدودی مشهود بود."

امضاء: خانم دکتر Hella Emrich پزشک

 

" پديدۀ گرونينگ، توجّۀ مرا به عنوان پزشک چنان به خود جلب نمود که من در چند ماه گذشته، روزها و شب های زيادی را در کنار گرونينگ بسر آوردم. گرونينگ پزشکان را در مقابل معمّائی قرار داده است. اولاً او قادر است بيماران مُبتلأ به امراض سخت، از جُمله نابينايان را حضوراً در مدّت زمان بَس کوتاهی نايل به شفا سازد. ثانياً، گرونينگ، غياباً(از راه دور) نيز باهمان موفقيّت به شفاء و التيام امراض و دردها می پردازد. من خود شخصاً شاهد شفايابی های حضوری و غيابی بوده ام. ما پزشکان می توانيم خيلی چيزها از آقای برونو گرونينگ بيآموزيم، زيرا که آقای گرونينگ در صدها مورد مُستند، قادر به کمک و شفارسانی به بيمارانی بوده است که عِلم پزشکی توانائی کمک نداشته و با شکست روبرو بوده است.

امضاء: دکتر Dr. Zetti پزشک

 

" بيمارانی که امراض آن ها غير قابل علاج می نمود و توسط برونو گرونينگ شفا يافته اند، ديگر برای هيچ کسی قابل انکار نيست. علم دانشگاهی می گويد: تا آنجائی که مرض ريشۀ روانی دارد، قابل توضيح بوده و چيز فوق العاده ای نيست. ولی در اينکه طبِّ دانشگاهی تا به حال در اين نوع روش های درمانی موفقيت های بسيار ناچيزی داشته است، سکوت ميکند. روش شفايابی جديد در شهر هرفورد دارای ارزش والاتر از آن است که بين جمعی محدود بماند."

امضاء: آقای A. Kaul دکتر فلسفه

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ