موزيک در مجمع دوستان برونو گرونينگ

آهنگ‌های ساخته شده از سوی دوستان، و پخش سی دی

Musik im BGFاغلب اوقات به هنگام پخش موسيقی چشم‌های برونو گرونينگ از اشک پُر می گشت. بر اين اساس وی برآغاز و پايان مواعظ ضبط شده بر روی نوار، موسيقی کلاسيک می افزود. امروزه اجرا و يا پخش موسيقی در گردهمائی های دوستان، جُزو سُنن محسوب می شود. در کنفرانس ها، ودر بعضی جلسات انجمن قطعات موسيقی به صورت زنده اجرا می شوند.

سرود و آواز جمعی در آغاز جلسات انجمن به انسان در فاصله گرفتن از مُعضلات کمک می کند. ترانه و سرودهای آرامش بخش و يا شادی افرينِ زيادی از سوی دوستان برونو گرونينگ ساخته و تنظيم گرديده است. تحت چنين شرايطی روح انسان باز و آماده پذيرائی Heilstrom می شود.

قطعات ساخته شده از سوی دوستان مجمع

برای اوّلين بورکهارد و کريستُف پِش در دهۀ هشتاد ميلادی شروع به ساختن قطعات سادۀ سازی و صوتی نمودند. به مرور دوستان مستعدِّ ديگری به آن ها پيوستند. بدين ترتيب در طول چند ده سال گذشته بالغ بر صد اثر گوناگون و متنوع موسيقی ساخته شده و به اجرا درآمده است: آواز خوانی به همراهی پيانو، قطعه برای پيانو، کُر، آوازهای عبادی، قطعات فوگن(نوعی موسيقی چند صدائی)، تکنوازی، قطعاتی برای ارکستر، اوراتوريوم(موسيقی اپرائی مانند، بدون صحنه‌های نمايشی)، کنسرت، و نيز موزيک متن فيلم «پديده ای به نام برونو گرونينگ»

موسيقی لطيف و موزون بر روی شنوده تأثير سازوار و هم آهنگ کننده ای دارد.

برونو گرونينگ دوستان را از شنيدن آهنگ‌های ناموزون برحذر می داشت، زيرا که اين نوع آهنگ‌ها تأثير ناگواری بر روی انسان می نهند. لذا در مجمع، دوستانِ آهنگ ساز، همواره سعی شان بر اين بوده آهنگ‌هايی بسازند که تاثيری دلنشين و ساوازی بر روی فرد شنوده داشته باشد. گزارش دوستان برونو گرونينگ مويّد تأثير تقويت کننده اين آهنگ‌ها در کسب اَين اشتِلن می باشد.

ضبطِ سی دی

پس از بوجود آمدن اوّلين آهنگ های متعلّق به مجمع، به زودی اوّلين کاست، تحت عنوان «ای انسان، شفاء را درياب» تکثير و يک سال بعد نوار«تقديس خدا» آماده پخش شد.

از سال 1995 ميلادی، دوستان برونو گرونينگ همه ساله چندين بار جهت تمرين و اجرای قطعات موسيقی و کُر، گرد هم می آيند. البته اين دوستان قبلاً در واحدهای خود و نيز در گردهمآيی های منطقه ای در گروه‌های آواز، و اکستر، خود را آماده گردهمائی های نهايی می نمايند. اجرا و ضبط قطعات، عمدتاً در آلمان صورت می پذيرد، تعدادی از شرکت کنندگان جهت اين تمرينات از کشورهای همجوار و حتّی از مناطق دوردست به آلمان می آيند. سويت های فيلم «معجزه گر»، و همچنين موزيک متن فيلم مستندِ «پديده ای به نام برونو گرونينگ» (ساخته شده به سال 2002) از سوی اُرکسترهای حرفه‌ای اجرا شده اند.

موسيقی دريافت هَيل اشتروم را تقويت می کند

دوستان آوازه خوان، نوازندگان، و آهنگسازانِ فعّال در مجمع دوستان برونو گرونينگ - بسان ديگر دوستان در بخش‌های گوناگون- خدمات خود را بدون استثنأ به صورت افتخاری عرضه می دارند. انگيزۀ اين دوستان عشق به موسيقی است، و اَجرشان شکوفاتر شدن تأثيرات هَيل اشتروم در بين دوستان برونو گرونينگ به هنگام سمع اين قطعات در سرتاسر جهان می باشد. گوش دادن به اين موسيقی ها به هنگام Einstellen می‌تواند به تقويّت هيل اشتروم کمک نمايد. انرژی شفابخش، حامل شفاست.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ