Съвременникът Готфрид Калц

„Новината „Тя може да ходи!” се разпространи като пожар!”

Bruno Gröning mit KrankerМайката на мой колега бе прикована към инвалидната количка вече 25 години. Когато стана дума за Бруно Грьонинг аз казах: "Опитай, покани човека да дойде . . " Мисля, че това бе през 1956 г. Те се свързаха с Бруно Грьонинг и той се съгласи да ги посети един предиобед.

Когато се появи, неколцина познати на семейство В. също бяха дошли от любопитство. Вдигнаха възрастната г-жа В. от леглото и я поставиха в инвалидната количка в хола, пред Бруно Грьонинг. Никой не биваше да остава в стаята, всички трябваше да излезем.

Там останаха само възрастната г-жа В. и г-н Грьонинг. Ние останалите, напрягахме слух пред вратата на хола, дали ще успеем да доловим нещо. Изведнъж чухме силно и ясно думите на Бруно Грьонинг: "Стани и ходи . . ." Мога да се закълна, че възрастната жена преди не можеше да направи и крачка! След тези думи нищо вече не бе в състояние да ни задържи пред вратата. Отворихме я веднага и видяхме, че възрастната г-жа В. сега можеше да върви. Съпругата на колегата ми искаше да помогне на свекърва си като й държи ръката, но Бруно Грьонинг каза, че г-жа В. може да ходи сама. Тя наистина бе станала и проходила, свободно, съвсем сама! Очите на всички ни бяха насълзени, не беше за вярване, но ние го преживяхме и видяхме със собствените си очи!

Бруно Грьонинг не бе хипнотизирал възрастната г-жа В., дори не бе я докоснал, нищо подобно. Само я бе гледал настойчиво в очите и бе й казал: "Стани . . ." И ето че тя проходи.

Тогава си помислих: "Дали наистина има Бог?" В стаята нямаше нито един, който да не плаче от радост. Беше просто вълнуващо преживяване. После Бруно Грьонинг каза: "Сега можете да ходите."

Г-жа В. стана главна тема на разговорите в квартала. Това бе сензация. Новината се разнесе наоколо като пожар: "Тя може да ходи!" За доста кратък период надойдоха около 200 души и искаха да видят как г-жа В. върви самостоятелно. Тя се разходи нагоре и надолу по улицата и показа на хората.

Бруно Грьонинг не поиска пари за идването си. Мога да кажа за него само добри неща, той имаше много особено излъчване. Изцелението на г-жа В. остана трайно.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг