Interview met getuige uit die tijd Gottfried Kalz

„Het bericht ‚U kunt lopen!‘ verspreidde zich als een lopend vuurtje“

Bruno Gröning mit KrankerDe moeder van mijn collega was sinds 25 jaar aan een rolstoel gebonden. Toen het gesprek op Bruno Gröning kwam, zei ik: „Probeer het eens, laat de man eens komen...“ Dat was, geloof ik, in 1956. Ze namen contact op met Bruno Gröning en hij zegde voor een ochtend zijn bezoek toe.

Toen Bruno Gröningverscheen, waren er uit nieuwsgierigheid ettelijke kennissen van de familie W. gekomen. De oude mevrouw W. werd uit het bed getild en in de woonkamer tegenover Bruno Gröning in de rolstoel gezet. Niemand mocht in de kamer blijven, allen moesten deze verlaten.

Alleen de oude mevrouw W. en de heer Gröning bleven achter. Gespannen luisterden wij buiten aan de woonkamerdeur of wij ook maar iets konden horen. Plotseling vernamen wij luid en duidelijk de woorden van Bruno Gröning: „Sta op en loop...“ Ik kan er een eed op zweren dat de oude dame voordien nog niet één stap kon lopen! Toen wij nu deze woorden hoorden, kon niets ons meer bij de deur houden. Wij rukten deze open en zagen dat de oude mevrouw W. nu kon lopen. De vrouw van mijn collega wilde behulpzaam de hand van haar schoonmoeder vasthouden, maar Bruno Gröning zei dat mevrouw W. alleen kon lopen. Ze is werkelijk opgestaan en heeft gelopen, vrij, helemaal alleen! Wij hadden allemaal tranen in onze ogen, het was nauwelijks te begrijpen, maar wij hebben het beleefd en met eigen ogen gezien!

Bruno Gröning had de oude mevrouw W. noch gehypnotiseerd, noch aangeraakt, niets. Hij had haar alleen maar vast in de ogen gekeken en gezegd: „Sta op...“ En zie daar, ze liep.

Ik dacht toentertijd: „Bestaat er wel een God?“ Er was geen enkel mens in het vertrek die niet van blijdschap huilde. Het was eenvoudigweg een aangrijpende belevenis. Verder zei Bruno Gröning: „Nu kunt u lopen.“

Mevrouw W. was in de buurt het gesprek van de dag geworden. Dit was een sensatie. Het verhaal ging als een lopend vuurtje: „Ze kan lopen!“ Binnen de kortste keren kwamen er ongeveer 200 mensen die wilden zien hoe mevrouw W. liep. Ze liep de straat op en neer en liet het de mensen zien.

Bruno Gröning heeft voor zijn komst geen geld verlangd. Ik kan alleen maar goede dingen over hem vertellen, hij had een heel bijzondere uitstraling. De genezing van mevrouw W. heeft stand gehouden.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning