Уважаване на свободната воля

Всеки е свободен да избере сам своя път по всяко време

Freier WilleСпоред учението на Бруно Грьонинг свободната воля е най-висшето благо на човека. Грьонинг казва: „Позволено ми е да помогна на човек да намери пътя към Доброто, но не бива нито да му отнемам решението за това, нито да го принудя насила. Всеки сам трябва да намери своя път.”

Запазването на свободата на волята се реализира сред приятелите последователно като съществен принцип от учението на Бруно Грьонинг в Приятелския кръг. Принадлежността към Приятелския кръг не води до никакви юридически, финансови или религиозни обвързаности или задължения, човек може да бъде освободен от него веднага и по всяко време и по това прилича на едно хубаво лично приятелство.

Повечето търсещи помощ хора отначало идват доста скептично настроени и искат първо сами да се убедят във всичко. Във връзка с това Бруно Грьонинг казва: "Моля Ви от сърце, не бъдете лековерни! И днес подчертавам това, което винаги съм твърдял: "Няма нужда да вярвате в онова, което казвам!" И аз не изисквам такова нещо. Имате обаче един дълг: сами да се убедите в него!" Едва с фактическото преживяване на помощи и изцеления в собственото тяло, доверието към учението расте и укрепва вярата, че Бог е най-великият лекар. Усещането на Heilstroms и преживяванията на успех са траен стимул за много от приятелите да продължат да вървят по духовния път и да желаят да научават и преживяват все повече.

С духовно съзряване да станеш майстор на собствения си живот

Учението на Бруно Грьонинг е насочено към това, приятелите да съзреят духовно и осъзнато да си обясняват нещата, да поемат отговорност за себе си. Бруно Грьонинг казва:”Пожелавам да станете майстори на живота си! Всеки сам кове щастието си, защото каквото посее човек, това ще жъне.” Всеки може да прави грешки, но съгласно валидния за всички хора природен закон за причината и следствието, той трябва да понесе последствията от действията си. Много по-просто и бързо може да се натрупа собствен опит, когато са известни духовните закономерности. С редовна обмяна на опит между приятелите се насърчава тяхното бързо духовно развитие. „Всеки помага на другия, а на всички нас помага Бог”, казва Бруно Грьонинг.

 

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг