Respektování svobodné vůle

Každý je svobodný v tom, aby si kdykoliv sám zvolil svoji cestu

Freier WillePodle učení Bruno Gröninga je svobodná vůle nejvyšším majetkem člověka. Gröning řekl: "Smím člověku pomoci najít cestu k dobru, ale nesmím mu odejmout jeho rozhodnutí o tom, ani ho k dobru nesmím nutit. Každý musí sám najít svoji cestu."

Zachování svobodné vůle je jako podstatný základ učení Bruno Gröninga důsledně v Kruhu přátel realizováno. Příslušnost ke Kruhu přátel nevede k žádným právním, finančním nebo náboženským vazbám resp. povinnostem, vždy je možno ihned odejít a tím je srovnatelná s dobrým, osobním přátelstvím.

Většina pomoc hledajících přichází nejdříve velmi skepticky a chce se o všem nejprve sama přesvědčit. Bruno Gröning k tomu říkal: "Nebuďte, prosím, nebuďte prosím lehkověrní! Dnes vám říkám jako vždycky: ‛Nemusíte věřit ničemu, co říkám!‛ To po vás také nechci. Povinnost, kterou máte, je: sami se o tom přesvědčit!" Teprve s konkrétním zažitím pomoci a uzdravení na vlastním těle roste důvěra v učení Bruno Gröninga a posiluje se víra v to, že Bůh je ten největší lékař. Pocíťování Heilstrom a zažitý úspěch jsou pro mnohé přátele trvalým povzbuzením pro pokračování na duchovní cestě a chtít se stále více učit a dozvídat.

S duchovní zralostí se stát mistrem vlastního života

Učení Bruno Gröninga je zaměřeno na to, aby přátelé zůstali duchovně vyspěli a vědomě se zabývali tím, že převezmou za sebe zodpovědnost. Bruno Gröning říkal: "Přeji vám, abyste byli mistry v životě! Každý je strůjcem svého štěstí, neboť co člověk zaseje, to také sklidí." Každý smí dělat chyby, ale musí pak nést následky svého jednání podle přírodního zákona o příčině a účinku platného pro všechny lidi. Avšak vlastní zkušenosti mohou být nasbírány mnohem jednodušeji a rychleji, když jsou duchovní zákonitosti již známé. Díky pravidelné vzájemné výměně zkušeností přátel je podpořen rychlý duchovní vývoj. "Jeden pomáhá druhému, nám všem Bůh", říkal Bruno Gröning.

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga