Respekten för den fria viljan

Alla är alltid fria att välja sin egen väg

Freier WilleEnligt Bruno Grönings lära är den fria viljan det högsta goda för människan. Gröning sade: "Jag kan hjälpa en person att hitta vägen till det goda men kan varken ta beslutet ifrån henne eller tvinga henne att göra gott. Alla måste själva hitta sin egen väg."

Individens rätt till den fria viljan utgör en viktig del av grundsatserna i Bruno Grönings lära. Tillhörighet i Vänkretsen leder inte till några rättsliga, ekonomiska eller religiösa förpliktelser, den kan avsägas med omedelbar verkan, och fungerar på så vis precis som ett gott, personligt vänskapsband.

De flesta hjälpsökande är mycket skeptiska i början och föredrar att övertyga sig själva om allt. Om detta säger Bruno Gröning: "Var snälla att inte vara lättrogna! Idag säger jag, liksom alltid 'Ni behöver inte tro på vad jag säger!' Jag kräver inte det heller. Ni har dock en plikt och det är att övertyga er själva!" Tilliten till Bruno Grönings lära växer allt mer efterhand som vi vinner praktisk erfarenhet av hjälp och helande av den egna kroppen, vilket stärker vår tro på Gud som den Store Läkaren. Att kunna känna Heilstrom och upplevelsen av framgång skapar hos många vänner en varaktig motivation att fortsätta på den andliga vägen samt en önskan att lära och uppleva allt mer.

Bli herre över ditt eget liv genom andlig utveckling

Målsättningen i Bruno Grönings lära är att hjälpa vännerna att uppnå andlig mognad och lära sig att ta ansvar för sig själva. Bruno Gröning sade: "Jag önskar att ni blir mästare på att leva! Var och en skapar sin egen framtid, för människan skördar vad hon sår." Alla kan göra misstag, men man måste acceptera konsekvenserna av det egna agerandet i enligt med de naturliga lagarna om orsak och verkan, vilka gäller för hela människosläktet. Personliga erfarenheter kan dock göras både enkelt och snabbt om man känner till de relevanta lagarna. Genom att regelbundet byta rapporter om erfarenheter med varandra, främjar man en snabb andlig tillväxt. "En hjälper en annan, Gud hjälper oss alla", sade Bruno Gröning.

 

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära