Respekto al libera volo

Ciu estas libera ciam elekti sian propran vojon

Freier WilleLau la instruo de Bruno Gröning libera volo estas la plej alta bono de la homaro. Gröning diris: "Mi rajtas helpi homon trovi la vojon al la bono, sed mi rajtas nek forpreni de li la decidon nek devigi lin al la bono. Li devas trovi la propran vojon."

La konservado de libereco de volo estas realigata kiel esenca bazo de la instruo de Bruno Gröning en la Amikaro. Aparteno al la Amikaro kondukas al neniuj juraj, financaj, au religiaj ligoj au devoj, povas esti iam ajn cesigita, kaj do komparebla kun bona, privata amikeco.

Plej multaj helposercantoj komence venas skeptikaj kaj unue volas mem konvinkigi pri cio. Bruno Gröning diris pri tio: "Bonvolu ne esti ciokredanta! Hodiau mi diras kiel ciam: 'Vi ne devas kredi tion, kion mi diras!' Mi ankau ne postulas tion. Unu devo, kiun vi havas: Konvinkigu mem pri tio!" Nur ekde la praktika spertado de helpoj kaj sanigoj ce la propra korpo kreskas la fido al la instruo de Bruno Gröning kaj tio fortigas la kredon, ke Dio estas la plej potenca kuracisto. La sentado de la Heilstrom kaj la spertoj pri sukcesoj estas por multaj de la amikoj forta instigo plupasi sur la spirita vojo kaj por voli lerni kaj sperti ciam pli.

Kun spirita matureco igi mastro de la propra vivo

La instruo de Bruno Gröning estas celas, ke la geamikoj restu spirite maturaj kaj konscie alfronti la neceson mem transpreni respondecon por si mem. Bruno Gröning diris: "Mi deziras, ke vi farigu majstro en la vivo! Ciu estas sia propra forgisto de la felico, car kion la homo semas, tion li rikoltos." Ciu rajtas fari erarojn, sed lau la valida natura lego pri kauzo kaj efiko li devas porti la sekvojn de sia ago. Sed kelkajn spertojn oni povas pli facile kaj pli rapide arigi, se oni konas la spiritajn legojn. Regula intersango de spertoraportoj de la geamikoj subtenas rapidan spiritan evoluon. "Unu helpas al la alia, al ni ciuj Dio", diris Bruno Gröning.

 

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning