Tôn trọng ý chí tự do

Tất cả mọi người luôn luôn được tự do chọn con đường đi cho mình

Freier WilleTheo lời dạy của Bruno Gröning, ý chí tự do là đặc tính cao nhất của con người. Gröning nói rằng: „Tôi có thể giúp đỡ một người tìm được con đường hướng đến những điều tốt đẹp nhưng lại không thể lấy đi lựa chọn của anh ta về con đường đó hay ép buộc anh ta phải làm điều tốt. Ai cũng phải tự tìm lấy con đường đi cho mình.“

Sự bảo vệ cho sự tự do của ý chí luôn luôn được đặt trong thực tiễn như một nền tảng thiết yếu của lời dạy Bruno Gröning. Tư cách hội viên trong Hội thân hữu không hề có sự ràng buộc nào về pháp lý, tài chính, tôn giáo hay bất cứ nghĩa vụ nào, hội viên đều có thể xin rút khỏi Hội, và do đó điều này được so sánh với Hội hữu nghị thân ái đoàn kết.

Phần lớn những người tìm kiếm sự giúp đỡ ban đầu rất hoài nghi và mong muốn tự thuyết phục mình về tất cả mọi điều. Bruno Gröning nói về điều này như sau: „Xin đừng nhẹ dạ cả tin! Hôm nay tôi xin được nói như tôi vẫn thường nói, ‘Bạn không phải tin vào những gì tôi nói!’ Tôi không yêu cầu điều đó. Việc các bạn cần làm là tự thuyết phục chính mình!" Niềm tin vào lời dạy của Bruno Gröning lớn dần lên qua quá trình trải nghiệm thực tế về sự giúp đỡ hay chữa lành trên chính cơ thể mình, và sự lớn mạnh về niềm tin rằng Thượng Đế là người thầy thuốc vĩ đại nhất. Rất nhiều người mong muốn được cảm nhận Heilstrom và trải nghiệm sự chữa lành trên con đường tinh thần này.

Trưởng thành về tinh thần để làm chủ cuộc sống của chính mình

Lời dạy của Bruno Gröning hướng tới mục tiêu giúp đỡ những người bạn trưởng thành về tinh thần và có ý thức về việc tự chịu trách nhiệm về bản thân. Bruno Gröning đã nói :"Tôi muốn các bạn làm chủ cuộc đời mình! Mỗi người đều là kiến trúc sư cho tương lai của chính mình, gieo hạt nào sẽ hái được quả đó.“ Ai cũng có thể mắc lỗi lầm, nhưng con người phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình theo luật tự nhiên về nhân quả, luật có hiệu lực với tất cả loài người. Tuy nhiên, những trải nghiệm cá nhân có thể làm mọi thứ đơn giản hơn và nhanh hơn nếu chúng ta biết đến các nguyên tắc tinh thần đó. Thông qua việc trao đổi những báo cáo kinh nghiệm một cách thường xuyên những người bạn sẽ trưởng thành nhanh chóng về mặt tinh thần. Bruno Gröning cũng đã từng nói "Hãy giúp đỡ lẫn nhau, và Thượng Đế giúp đỡ tất cả chúng ta".

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning