Respecteren van de vrije wil

Iedereen is vrij altijd zijn weg zelf te kiezen

Freier WilleVolgens de leer van Bruno Gröning is de vrije wil het hoogste goed van de mens. Gröning zei: "Ik mag een mens helpen de weg naar het goede te vinden, maar ik mag hem de beslissing daarover noch afnemen noch hem bijvoorbeeld tot het goede dwingen. Iedereen moet zijn weg zelf vinden."

Het waarborgen van de wilsvrijheid is als wezenlijke basis van de leer van Bruno Gröning in de Vriendenkring consequent gerealiseerd. Het behoren tot de Vriendenkring leidt tot generlei juridische, financiële of religieuze binding, respectievelijk verplichting, is te allen tijde direct opzegbaar en daarmee vergelijkbaar met een goede privé-vriendschap.

De meeste hulpzoekenden komen eerst heel sceptisch en willen zich eerst zelf van alles overtuigen. Bruno Gröning zei daarover: "Weest u alstublieft, alstublieft niet lichtgelovig! Vandaag zeg ik zoals altijd: ‘U hoeft het niet te geloven, wat ik zeg!’ Ik verlang het ook niet. Een plicht, die u hebt: uzelf ervan te overtuigen!" Pas met het in de praktijk beleven van hulp en genezingen aan het eigen lichaam groeit het vertrouwen in de leer van Bruno Gröning en het geloof dat God de grootste arts is wordt sterker. Het voelen van de Heilstrom en de succesvolle ervaringen zijn voor veel van de vrienden een blijvende aansporing op de geestelijke weg verder te gaan en steeds meer te willen leren en ervaren.

Met geestelijke mondigheid meester worden van het eigen leven

De leer van Bruno Gröning is erop gericht dat de vrienden geestelijk mondig blijven en zich bewust daarmee bezighouden, de verantwoording voor zichzelf op zich te nemen. Bruno Gröning zei: "Ik wens dat u meester in het leven wordt! Ieder is de smid van zijn geluk, want wat de mens zaait, zal hij oogsten!" Ieder mag fouten maken, moet echter, gezien de voor alle mensen geldende natuurwet van oorzaak en gevolg, de consequenties van zijn handelen dragen. Eigen ervaringen kunnen toch veel eenvoudiger en sneller worden opgedaan als de geestelijke wetmatigheden bekend zijn. Door regelmatige uitwisseling van ervaringsberichten van de vrienden onder elkaar wordt een snelle geestelijke ontwikkeling bevorderd. "De één helpt de ander, ons allen God," zei Bruno Gröning.

 

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning