Az „Einstellen“

Az isteni Heilstrom felvételéhez szükséges megfelelő testtartás és szellemi beállítottság

Bruno Gröning mit HundBruno Gröning Heilstrom nevezte a gyógyulást előidéző szellemi erőt. Szinonimaként használta még a gyógyhullám és isteni erő szavakat. De hogyan hangolódhat rá az ember a Heilstrom, hogyan nyílhat meg az isteni erő befogadására? Bruno Gröning a következő testtartást ajánlotta: Üljünk egyenes háttal, kezünket és lábunkat ne tegyük keresztbe, nyitott tenyerünket tartsuk felfelé és helyezzük a combunkra. E külső tényezők mellett fontos, hogy kapcsoljuk ki zavaró gondolatainkat, és teljesfigyelemmel arra összpontosítsunk, ami testünkben történik. Ennek alapfeltétele a befogadó, hívő szellemi állapot. Ezen a módon lehet nyitott az ember a Heilstrom felvételére. Bruno Gröning azt mondta: „Isten minden jót megad nekünk, csak mindazt, amit küld, be kell magunkba fogadnunk. Tehát tegyenek így!“

Hogy miért olyan fontos a testtartás, azt így magyarázta meg: „A még könnyedén mozgó emberek előszeretettel teszik görcsbe testüket, ez a szokás hatalma. A lábakat keresztezve; lehet néha lgy elterpeszkedni, ill. nyújtózkodni, de nem akkor, ha a jót, az istenit akarják befogadni. Ekkor legyenek szabadok, nyitott tenyérrel, üres kézzel üljenek, vagy álljanak!“

Kurt Trampler (Gyógyult, Bruno Gröning ideiglenes munkatársa) így írt A nagy megtéréscímű könyvében: „Fontos [...] a belső felkészülés mellett egy látszólag kicsi, de lényeges külsőség. Szabad háttal kell ülni, sem a lábakat, sem a kezeket nem szabad keresztbe rakni. A kezek egymást érintése Gröning felfogása szerint a felsőtest életáramában rövidzárlatot okoz. A lábak keresztbe rakása ugyanezt a kárt okozza az altestben. Aki megszokásból ezt a hibát követi el hosszabb ideig, kellemetlen betegségeket kaphat.“

Figyelni arra, hogy mit érez az ember a testében

A tudatos erőfelvételt Bruno Gröning Einstellen nevezte. Az ember ráhangolódik a gyógyáram fogadására. Ez hol és mikor történik, az nem fontos. Csak az fontos, hogy az ember nyugalomban legyen, kapcsoljon ki minden zavaró gondolatot, és figyelje meg pontosan, mi megy végbe testében. Bruno Gröning mindig megkérdezte hallgatóit, hogy mit éreznek.

„Önöknek csak arra kell ráhangolódni, hogy itt az igazi, isteni adást fogadják, jobban mondva kérjék. Hogy hogyan kapják Önök az adást, azt megálla-píthatják. De mindig azt kell, hogy mondjam, de csak akkor, ha Önök testüket tényleg figyelembe veszik, ha ügyelnek arra, hogy miminden történik benne, nem is annyira körülötte, hanem csakis benne, a sa-ját testükben.“

Minden ember érezheti a gyógyáramot a saját testén. Az egyiknél bizsergést okoz, a másik hideg vagy meleg hullámot érez. A harmadiknak mozgatnia kell a karjait vagy lábait, egy negyedik megrázkódik. Így hív elő az egyes embereknél a gyógyáram különböző reakciókat.

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról