A nagy visszafordulás

Megszabadulni a betegségtöl és hinni az egészségben

Tausende suchten die Hilfe bei Bruno Gröning am Wilhelmsplatz.

A betegséggel foglalkozni azt jelenti, hogy ragaszkodunk hozzá

Bruno Gröning az embereket állandóan a „nagy megtérés“-re szólította fel. Figyelmeztette őket, hogy a jóban való hitüket változtassák tettekké, és hagyjanak fel rossz szokásaikkal.

Elsősorban arra kérte az embereket, hogy ne gondoljanak a betegségükre. Kihangsúlyozta, hogy a betegség a gonosztól jön, illetve az maga a gonosz. A vele való foglalkozás azt jelenti, hogy egyetértünk a gonosszal. Ez lelassítja a gyógyulási folyamatot, sőt még meg is akadályozhatja. „Aki a betegséggel foglalkozik, fogva tartja azt, és elzárja az utat az isteni erő elől.“

Váljon el az ember a betegségétől, ne tekintse tulajdonának, hanem lássa meg benne a bajt. „A betegség nem tartozik az emberhez!“

A betegséget le kell adni Bruno Gröningnek

Bruno Gröning felajánlja az embereknek, hogy leveszi vállukról a betegséget: „Adják át nekem a betegségeiket, gondjaikat! Önök nem képesek mindezeket egyedül elviselni. Vállalom Önök helyett. De adják önként, mert lopni nem akarok.“

„Ha Önök a betegséget elengedik, hogy én levehessem a vállukról, akkor az rendben van, de ha ragaszkodnak hozzá, akkor semmit sem tehetek. A hetedik parancsolat megtiltja: „Ne lopj!“ Ha én az emberektől erőszakkal venném el a betegségüket, vétkeznék. Nem szabad lopnom! Ha valaki a betegségét szereti, fogva tartja azt, aki el tudja felejteni, attól elveszem, s ha elengedi, akkor nemcsak gondolatban, hanem tettekben is bizonyítsa. Hallgassanak rám! Nem akarom befolyásolni Önöket. Amennyiben betegségtől meg akarnak szabadulni, akkor átveszem minden szenvedésüket!“

Az embernek előszöris önmagában kell belsőleg megváltoznia

Hogy mennyire fontosnak tartotta Bruno Gröning az egyes emberek belső megtérését, világosan megmutatja a következő részlet Kurt Trampler A nagy megtérés című könyvéből: Privát beszélgetésekkor is hallottam Gröningtől, hogy ő Istennek felelősséggel tartozik, vagyis a tiszta, isteni erő által való gyógyulást csak azoknál a szenvedőknél érheti el, akikben legalább a jóakarat megvan ahhoz, hogy az isteni rend szerint éljenek, és ki kell zárnia azokat, akik nem készek megválni a gonosztól. „Tömeges gyógyulást is tudnék véghezvinni, mondta, ha azt mondanám, hogy egy város vagy egy ország minden betege legyen egészséges! De nem veszítenénk ezáltal többet, mint amennyit nyernénk? Készek lennének-e a betegek közül a rosszak a megtérésre? Nem élnének-e vissza a visszanyert egészségükkel? Nem! Először az embernek éreznie kell magában a belső megtérést, először késznek kell lennie arra, hogy az ördögit kiirtsa magából, és megtalálja Istenhez az utat. Csak akkor érdemli meg, hogy meggyógyuljon.“

Eredetileg az ember nemvolt beteg

Bruno Gröning következő szavai világossá teszik ezt a kijelentését, és megmagyarázzák a betegség keletkezését:

„Hogyan betegedett meg az ember? Eredetileg nem volt beteg. Az emberek rosszat tettek, egyre rosszabbak lettek, generációról generációra. A rossz annyira elterjedt, hogy lassanként nem lehet élni tőle. Veszekedés, vita már a családokon belül is, és egyre több a háború, mint a béke a népek között! A gondok hozták a lelki szenvedést az emberiségre, és olyan mély gyökeret vertek, hogy az embereknek meg kellett betegedniük. Egyik terheli lelkileg a másikat. Az emberek eltorzultak, eltávolodtak a természetestől, sokan elveszítették Istenbe vetett hitüket. Aki azonban letér az isteni útról, az elválik az egészségtől is.“

Ha az ember újból vissza akarja nyerni Bruno Gröning által az egészségét, késznek kell lennie arra, hogy megváljon a „rossz“-tól. Hátat kell fordítania a gonosznak, a betegségnek, el kell engednie, nem pedig úgy gondolkozni, hogy „a reumám, az asztmám...“ Ez nem mindig könnyű. Ez belső változást követel. Az embernek alapvetően meg kell változtatnia gondolkozását. Nem a betegségben, mint ahogy megszokta, hanem az egészségben kell hinnie. Hinnie kell abban, hogy még a gyógyíthatatlan betegségek is gyógyíthatók.

„Èrtelemmel nem lehet engem megérteni“

Mit várt Bruno Gröning a segítséget kérőktől? Nem tiltakozik a logikus gondolkozás az ellen, hogy ezt komolyan vegye? Hogyan jön rendbe egy reumától deformált izület, hogyan lesznek béna végtagok újra működőképesek? Hogyan lehetséges a betegséget Bruno Gröningnek leadni anélkül, hogy ő valamilyen kezelést is alkalmazna, igen, anélkül, hogy a panaszokat egyáltalán meghallgatná? Nem elfogadhatatlan ez minden normálisan gondolkodó ember számára?

Ez valóban a nagy megtérés, amit Bruno Gröning az emberektől elvár, és ez azt jelenti, hogy minden tudományos, értelem szerinti gondolkodást el kell magunktól vetni, és valami magasabbrendűben kell hinni és azt elfogadni. Tanítása egészen más alapokon nyugszik, mint ami manapság elfogadott, nem a materialista korszellemből származó értelmi gondolkodás. Ezért gyakran mondta: „Ésszel engem biztosan nem lehet megérteni.“

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról