A gondolatok erők

A pozitív gondolat felépít, a negativ leépít

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning gyakran figyelmezteti hallgatóit arra, hogy ügyeljenek gondolataikra, és csak a jókat vegyék fel. Isten és a sátán nemcsak erő-, hanem gondolati források is. Állandóan küldik a gondolatokat: Isten a jót, a sátán a rosszat. Az ember gondolatokat produkálni nem tud, csak felvenni képes – mondja Bruno Gröning.

„Fontos, hogy milyen gondolatokat vesz fel az ember, mert a gondolatok erők. Ha az ember jót akar, akkor Isten segít neki, ha rosszat, akkor a Sátán.“

Az ember nincs akaratán kívül kiszolgáltatva annak, ami éppen az eszébe jut. Saját maga dönt, milyen gondolatokat tűr meg, és melyeket nem. De lelkiismeretesen kell választania, nem felületesen. Minden gondolat mögött erő áll: egy pozitív gondolat felépít, egy negatív gondolat leépít, egy örömhír szárnyakat ad, egy szomorú elveszi a bátorságunkat. A gondolatok szellemi erők. Olyan hatalmat hordanak magukban, amiről a mai ember alig sejt már valamit. Egy szeretetből származó gondolat képes az embert arra rávenni, hogy életét egy másiknak adja, egy gyűlöletból származó gondolat azonban arra ösztönzi, hogy egy másikat megöljön. „Óvakodjon minden gonosz gndolattól!“

„Mindent, amit felvesznek magukba, azt ki is kell adni magukból“

„Ennek a mai napig tudatában kellene lenniük, mert úgy, ahogy Önök egyetlen rossz gondolatot felvettek, mindig megállapíthatták, hogy további rossz gondolatok hatoltak be Önökbe és ezután gonosz szavakat is mondtak. Tehát mindent, amit felvesznek, azt ismét le kell adni magukból.“

„Ha csak egyetlen gonosz gondolatot is felvettek, úgy a gonosz szolgái lesznek, tényleg a gonosz szolgái! Véssék ezt jól az eszükbe!“

Az ember saját akarata szerint cselekszik

De hogy tud az ember, egy depresszív, kétségbeejtő, félelemmel teli gondolat ellen bármit is tenni, hogyan védekezhet ellene? Mint a semmiből merülnek fel ezek, megrohamozzák az embert, és le akarják rombolni kedélyállapotát. Mit kell tennie?

A Sátán az embert negatív gondolatokkal – teljesen mindegy milyen mértékben – tévútra akarja vezetni, le akarja téríteni az isteni útról. Azt akarja, hogy az ember féljen, haragudjon, kétségbe vonja a jót, és Isten törvénye ellen cselekedjen. Hogy ezt elérje, el akarja hitetni vele, hogy csak a rossz gondolatok és érzelmek játékszere, és tehetelenül ki van szolgáltatva. De ez csak félrevezetés.

Isten az embert úgy teremtette, hogy saját maga tudjon gondolatairól, beszédjéről, cselekedeteiről dönteni. „Az ember az akarata szerint cselekszik. Amilyen az akarat, olyan a gondolat. A gondolat készteti az embert cselekvésre.“

Először akarjuk, hogy meggyógyúljunk

Egy egyszerű példán keresztül mutatja meg Bruno Gröning, hogy milyen nagy jelentőségük van a gondolatoknak. A házépítés kezdetén az selső az akarat, ill. a kívánság, hogy építsünk egy házat . Ezután egyre jobban kikristályosodik a gondolat, amíg egy pontos terv el nem készül. Addig az építési terv csak a leendő építkező képzeletében létezik. A tulajdonképpeni házépítés csak az utolsó lépés azon a hosszú úton, amit számos elgondolás és előkészület előz meg.

Ugyanígy van a gyógyulással is. Előszőr akarni kell a gyógyulást, azután gondolatban meg kell válni a betegségtől és hinni a gyógyulásban. Az utolsó lépés csak a testben bekövetkező gyógyulás. Mindnesetre, ez nem az ember műve, hanem Isten kegyelme. Az ember ezt nem szolgálhatja meg, csak kérheti.

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról