„Einstellen“

Tư thế đúng của cơ thể và thái độ đúng của tinh thần cho việc tiếp nhận dòng Heilstrom của Thượng Đế

Bruno Gröning mit HundBruno Gröning mô tả dòng Heilstrom là lực tinh thần chữa lành. Ông cũng sử dụng những từ đồng nghĩa như “sóng chữa lành” và “lực Thượng Đế” . Bằng cách nào con người có thể tiếp nhận Heilstrom và mở rộng bản thân để tiếp nhận năng lượng của Thượng Đế. Bruno Gröning khuyến nghị tư thế cơ thể như sau: ngồi thẳng trên ghế, lưng không tựa. Chân, tay, bàn tay không khoanh, không chạm nhau và lòng bàn tay để ngửa đặt thoải mái trên lòng. Thêm nữa, điê u quan trọng là cătts đứt được những ý nghĩ rối bời và hoàn toàn tập trung nghĩ vê điê u đang xảy ra trong cơ thể mình. Một thái độ cởi mở và chân thành là điê u kiện tiên quyết. Bằng cách đó con người đã có thể tự mở rộng cho lực chữa lành tràn vào. Bruno Gröning nói: "Thượng Đế cho chúng ta mọi điều tốt lành. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận tất cả những gì mà Thượng Đế gửi đến cho chúng ta. Hãy làm như vậy!"

Bruno Gröning giải thích vê tầm quan trọng của tư thế cơ thể như sau: "Những ai có cơ thể có thể vận động thoải mái thường thích tư thế kìm hãm, và đó cũng là sức mạnh; sức mạnh của thói quen. Người ta có thể vắt chân lên nhau hoặc nửa nằm nửa ngồi, nhưng không được làm thế khi người đó muốn tiếp nhận dòng Heilstrom của Thượng Đế. Để tiếp nhận năng lượng của Thượng Đế thì thân thể phải để tự do và ngồi – hay đứng - với hai bàn tay để mở, không cầm vật gì,lòng bàn tay ngửa lên trên."

Kurt Trampler (người được lành bệnh và người giúp đỡ không thường xuyên của Bruno Gröning, nhà báo và nhà văn) trong tập sách của mình Sự thay đổi lớn lao đã viết: "Điê u quan trọng... là bên cạnh việc chuẩn bị bên trong còn cần chuẩn bị bên ngoài, tuy có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lại rất liên quan đến cơ thể. Theo ý kiến của Bruno Gröning người ta phải ngồi, không dựa lưng, hai chân và hai tay không được chạm nhau, nếu hai tay chạm nhau sẽ cắt dòng điện vào thân trên . Bắt chéo hoặc khoanh chân cũng sẽ cắt dòng điện ở thân dưới. Ai quen ngồi sai tư thế thì một thời gian dài cũng sẽ phát sinh bệnh tật khó chịu."

Hãy quan sát, cảm nhận bên trong cơ thể mình

Bruno Gröning gọi sự tiếp nhận một cách có ý thức Heilstrom là "Einstellen" Việc đó xảy ra ở đâu, lúc nào không quan trọng. Điê u quan trọng là người tiếp nhận ngồi tĩnh lặng, loại bỏ những ý nghĩ rối bời và chú ý đến những gì diễn ra trong thân thể mình. Bruno Gröning thường xuyên hỏi những khán giả của mình, xem họ cảm thấy gì và thu nhận được gì.

"Các bạn chỉ cần einstellen để nhận việc truyền dẫn thực sự của Thượng Đế. Nói đúng hơn, hãy giành lấy nó. Bạn sẽ quyết định bằng cách nào để giành được việc truyền dẫn đó. Nhưng tôi phải nhắc đi nhắc lại là điều này chỉ xảy ra khi các bạn thực sự quan sát cơ thể mình, chú ý xem điều gì đang xảy ra trong đó, phải giảm thiểu chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ chú ý vào bên trong thôi, vào chính cơ thể của bạn nhé."

Mỗi người đê u có thể cảm nhận Heilstrom ở thân thể mình. Người này thì cảm nhận ngứa ran, người khác thì cảm thấy nóng hoặc lạnh. Người thứ ba thì lại cử động chân hoặc tay, người thứ tư thì có thể lúc lắc người. Heilstrom tạo ra ở từng người những phản ứng khác nhau.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning