„Einstellen“

Správné držení těla a správný duchovní postoj pro příjem Božího Heistromu

Bruno Gröning mit HundJako Heilstrom označoval Bruno Gröning duchovní sílu, která způsobuje uzdravení. Synonymně používal také pojmy léčivá vlna a Boží síla. Jak ale může člověk do sebe přijmout Heilstrom, jak se Boží síle otevřít? Bruno Gröning doporučoval pomoc hledajícím posadit se následujícím způsobem: Paže a nohy nekřížit a položit ruce, otočené dlaněmi nahoru, na stehna. Vedle tohoto vnějšího otevření je důležité, odpoutat se od všech rušivých myšlenek a zcela se soustředit na to, co se děje v těle. Otevřený duchovní postoj plný víry, je základním předpokladem. Tímto způsobem se může člověk otevřít proudění léčivé síly. Bruno Gröning řekl: "Bůh nám dává vše dobré, jen musíme to všechno Jeho, co nám posílá, do sebe přijmout. Nuže – dělejte to!"

Proč je držení těla tak důležité, vysvětluje následujícím způsobem: "Ti, kteří mají ještě volně pohyblivé tělo, ti ho rádi často křečovitě svírají, to je také moc, moc zvyku. Nohy překřížit, přehodit přes sebe; jistě si může i občas pohovět, to znamená protáhnout se, zalenošit, ale ne tehdy, když člověk chce přijímat dobro, to Boží. Tu pak musí být volný, musí tu sedět nebo stát s otevřenýma a prázdnýma rukama!"

Kurt Trampler (uzdravený, dočasný spolupracovník Bruno Gröninga, žurnalista a autor knihy) píše ve své knize Velký obrat: "Důležitá (…) je vedle vnitřní přípravy také zdánlivě malá, ale přesto velmi podstatná formálnost. Člověk má sedět neopřen a ani ruce ani nohy nemá klást na sebe. Vzájemný dotyk rukou působí podle Gröningova pojetí zkrat proudu života v horní části těla, nohy kladené jedna přes druhou nebo úplně překřížené vedou ke stejným škodám v dolní části těla. Kdo ze zvyku takové chyby dělá, může si, viděno z dlouhodobějšího pohledu, dokonce přivodit opravdu nepříjemné nemoci."

Dávat pozor na to, co cítíme ve vlastním těle

Vědomé přijímání síly, nazval Bruno Gröning "Einstellen". Člověk se "nalaďuje" na příjem Heilstromu. Kde a kdy se to děje, není rozhodující. Důležité je jen to, aby byl člověk v klidu, odpoutal se od všech rušivých myšlenek a přesně pozoroval, co se děje v jeho těle. Bruno Gröning se vždy znovu dotazoval svých posluchačů, co cítí.

"Máte se jen soustředit na to, abyste přijímali to pravé, Boží vysílání, lépe řečeno: abyste je dosahovali. Jak tohoto vysílání dosáhnete, to zjistíte. Ale stále znovu musím říkat, že teprve tehdy, až svému tělu věnujete skutečnou pozornost, že dáváte pozor na to, co se v něm děje, a mnohem méně na to, co se děje kolem něho, nýbrž jen v něm, ve Vašem vlastním těle."

Každý člověk může Heilstrom cítit na vlastním těle. Někdo cítí mravenčení, jiný přival chladu nebo tepla. Třetí musí pohybovat pažemi nebo nohama, čtvrtý se třese. Tak vyvolává Heilstrom u jednotlivých lidí rozdílné reakce.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga