„A Heilstrom”

Èleterő az isteni erőforrásból

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning mint „transzformátor“ az „elektromos művek“ Isten és a „villanykörte“ ember között

Bruno Gröning saját magát egy szellemi erő közvetítőjének tartotta, ami egyenesen Istentől jön és gyógyulást eredményez. Ezt az isteni erőt nevezte Heistromnak.

Hogy a Heilstrom lényegét megmagyarázza, hasonlatokat hívott segítségül. Istent egy elektromos erőműhöz hasonlította, az embert pedig izzólámpához. Ahogyan az izzólámpa csak akkor tudja feladatát teljesíteni, ha az erőmű árama eléri, az ember is csak akkor tud az isteni rendben élni, ha Isten ereje táplálja. Saját magát egy transzformátorhoz hasonlította. A végtelenül magas isteni energiát úgy változtatja meg, hogy minden ember csak annyit kap, amennyit képes magába fogadni. Az ő erőfelvevő képessége határtalan volt. Így volt lehetséges például rosenheimi Traberhofban, hogy az emberek ezrei egyszerre érezték a Heilstromot, és hatalmas tömeges gyógyulások következhettek be.

Amikor az Isten és ember közötti kapcsolat megszakadt

Bruno Gröning megmagyarázta, hogy az ősi állapotban „az erőmű“, vagyis Isten, és a „vevőkészülék“, vagyis az ember között közvetlen kapcsolat állt fenn. Az emberek úgy éltek a földön, mint Isten gyermekei, a legnagyobb egységben az Atyával. De amint elfordultak Istentől, kiestek az isteni rendből, és kiszolgáltatták magukat a nyomornak és bajnak. Isten és az ember között a kapcsolat megszakadt. Idővel egyre nagyobb lett a szakadék, amelyet az ember saját erejéből már nem tudott többé áthidalni.

Az Isten és ember közötti szakadék feletti híd egy új életérzéshez vezet

Bruno Gröning megjegyezte: „És mert az ember sohasem tudott az eredeti, vagyis az isteni útra visszatérni, mert a hidat, ami ehhez vezetett, szétrobbantották, ezért csak tévelygett ide-oda. A hidat ehhez az igazi, isteni úthoz én építettem újjá, helyreállítottam. Ha Önök ezen a hídon átmennek, akkor arra az isteni útra jutnak, ahol saját maguk megtalálják a kapcsolatot a nagy, egyedüli, isteni művel, ahol megkapják az igazi, a helyes, az isteni életáramot, hogy aztán a továbbiakban jól, mindenekelőtt egészségesen élhessék életüket. És aki ezen a hídon átmegy, és az igazi, isteni úton halad, az egészen mást fog érezni, az elcsodálkozik azon, hogy ott mi minden létezik, amit ő eddig még nem ismerhetett meg. Valójában csak ott csatlakozhatnak a nagy isteni műhöz, hogy azután egészséges életet élhessenek.“

„És, aki ezen a hídon jár és ezen az igazi, isteni úton halad tovább, az egy egészen új érzést fog megtapasztalni, elcsodálkozik mindazon, mi minden van, amit még eddig nem ismerhetett meg. Csak ezen az úton csatlakozhatnak valóban a nagy isteni mühöz.“

Aki Bruno Gröning tanítását követi, és nyitott az isteni erőre, az megtapasztalhatja sajátmagán a Heilstromot. Teljesen új életérzés lesz úrrá a testében, a fájdalmak, gondok és a bajok eltűnnek, egészség, harmónia és öröm tölti el. Megtapasztalja, hogy Isten nem könyörtelen bíróként trónol a csillagok felett, hanem mint szerető Atya létezik az emberek között, és segíteni akar nekik. A szakadékot áthidalva az ember ismét megéli az ősi állapotot.

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról