"Einstellen"

Den rätta kropps- och mentala hållningen för att ta upp den gudomliga Heilstrom

Bruno Gröning mit HundBruno Gröning kallade den andliga kraft som botar för Heilstrom. Synonymt använde han också begreppen läkande vågor och gudomlig kraft. Men hur kan man ta upp Heilstrom hur öppnar man sig för den gudomliga energin? Bruno Gröning rekommenderade följande: Sitt upprätt på en stol och håll ryggen fri. Korsa inte armar och ben och låt händerna vila i knät med handflatorna uppåt. Dessutom är det viktigt att stänga av distraherande tankar och att koncentrera sig på vad som händer i kroppen. En mentalt öppen och hängiven attityd är nödvändig. På detta sätt kan man öppna sig för den läkande kraften som strömmar in. Bruno Gröning sa: "Gud förser oss med allt vi behöver, vi behöver bara ta emot det han sänder oss. Så gör det!"

Han förklarade varför kroppens ställning är så viktig på följande vis: "De som fortfarande har en fritt rörlig kropp brukar ofta spänna den, vilket också blir till en makt: vanans makt. Man lägger det ena benet över det andra och sjunker ihop, men inte när man vill ta emot den gudomliga energin: Då måste man vara fri, och sitta – eller stå – med öppna, tomma händer."

Kurt Trampler (en botad som var tillfällig medarbetare till Bruno Gröning, samt journalist och författare) skrev i sin bok Die große Umkehr: "Utöver den inre förberedelsen finns det också en liten, men mycket viktig sak som gälller det yttre. Det är att man ska sitta med ryggen fri och varken låta händerna eller fötterna vidröra varandra. Enligt Gröning blir det kortslutning av livsströmmen i överkroppen om händerna rör vid varandra. När benen vidrör varandra eller korsas, blir resultatet kortslutning i den nedre delen av kroppen. Den som tar för vana att sitta på ett felaktigt sätt kan till och med i det långa loppet utveckla väldigt obehagliga sjukdomar."

Att uppmärksamma vad man känner i sin kropp

Bruno Gröning kallade det medvetna absorberandet av energi för einstellen. Människan ”ställer in sig” för att ta upp Heilstrom. Var och när det sker är inte av avgörande betydelse. Det som är viktigt är att mottagaren är lugn, stänger av distraherande tankar och är uppmärksam på vad som sker i kroppen. Gröning frågade ständigt sina åhörare vad de kände och tillade:

"Du behöver bara ställa in dig för att ta emot den sanna, gudomliga utsändningen, eller rättare sagt: för att uppnå den. Du kommer att märka hur du uppnår den. Men jag måste om och omigen upprepa att det kommer att ske först när du verkligen är uppmärksam på din kropp och på vad som sker inuti den, inte omkring den, utan i den, inuti din egen kropp."

Varje människa kan känna Heilstrom i sin kropp. Den ene upplever ett subtilt pirrande, den andre vågor av kyla eller hetta. En tredje känner sig tvingad att röra på händer eller ben, en fjärde ruskar på sig. Heilstrom framkallar de mest skilda reaktioner hos olika människor.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära