„Einstellen“

Правилно положение на тялото и духа за приемане на божествения Heilstrom

Bruno Gröning mit HundБруно Грьонинг наричаше Heilstrom духовната сила, която задейства изцелението. Как обаче човек може да приема в себе си Heilstrom, как да се отвори за Божията сила? Бруно Грьонинг препоръчваше на търсещите помощ следната поза при седене: да не се кръстосват ръцете и краката, а дланите, отворени нагоре,.да се поставят върху бедрата. Наред с тази външна страна е важно, да се изключат всички притесняващи мисли и да се концентрираме изцяло върху онова, което става в тялото. Една отворена, продиктувана от вярата духовна нагласа е основната предпоставка. По този начин човек може да се отвори за навлизането на благотволящата сила. Бруно Грьонинг казваше: "Бог ни дава всичко добро, ние трябва само да приемем в нас всичко това Негово, това, което Той ни изпраща. Хайде, направете го!"

Защо положението на тялото е толкова важно, обяснява по следния начин: "Онези, които имат все още напълно подвижно тяло, толкова обичат често да го сгъват неестествено, а това също е сила – силата на навика. Крак върху крак, сигурно понякога може да заеме по-свободна, неприлична поза, т.е. от време на време да поопъне тялото си, но нека това не бъде, когато иска да приема доброто, Божието. Тогава би трябвало да е свободен, с отворени длани, със свободни ръце, трябва да седи или да стои!"

Курт Трампер (изцелен, временно сътрудник на Бруно Грьонинг, журналист и автор на книги) пише в книгата си Великият обрат:"Наред с вътрешната подготовка е важна [. . .] и една наглед малка, но въпреки това доста значима външна нагласа. Човек трябва да седне със свободен гръб и да не кръстосва нито краката, нито ръцете си. Допирането една в друга на ръцете предизвиква, според схващането на Бруно Грьонинг, късо съединение на жизнения ток в горната част на тялото, допирането на краката или пък кръстосването им води до същата неприятност в долната му част. Който прави по навик такива грешки, би могъл, погледнато в по-далечна перспектива, да си навлече доста неприятни болести."

Да се наблюдава какво е усещането в собственото тяло

Съзнателното приемане на силата Бруно Грьонинг нарича "настройване". Човекът "се настройва" за приемането на благотворящия ток. Къде и кога става това, не е от решаващо значение. Важното е само той да има покой, да изключи всички притесняващи го мисли и да наблюдава прецизно, какво се случва в тялото му. Бруно Грьонинг постоянно е питал своите слушатели го какво усещат.

"Трябва само да се настройвате за това, да приемете истинското, Божественото излъчване, по-добре казано: да го достигате. Как да достигнете това излъчване, ще установите сами. Но пак ще Ви кажа, то ще стане едва тогава, когато се отнесете с истинско уважение към тялото си, когато внимавате, какво става в него, не толкова около него, а сомо в него, във Вашето собствено тяло.е върху случващото се в собственото Ви тяло."

Всеки човек може да почувства Heilstrom в собственото си тяло. Един усеща мравучкане, друг студен или топъл душ. Трети пък движи ръцете или краката си, четвърти се тресе. Така Heilstrom предизвиква у отделните хора най-различни реакции.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг