Getuige uit die tijd barones Anny Ebner von Eschenbach

„Alsof de arts eerst weer moest wennen aan de aanblik van zijn gezonde echtgenote“

Bruno Gröning umringt von MenschenIn 1950-51 hield Bruno Gröning een tijdlang toespraken in het kleine pension Weikersheim in Gräfelfing. Anny barones Ebner von Eschenbach heeft een aantal van deze toespraken bezocht en verschillende gebeurtenissen schriftelijk vastgelegd. Hier een voorbeeld:
„Op een keer werd een jonge vrouw met een lijkbleek gezicht in een rolstoel binnengereden. Gedurende de toespraak verloor ze het bewustzijn en zag er uit alsof ze dood was. Bruno Gröning wierp slechts een korte blik op haar en stelde de aanwezigen om haar heen, die zich een beetje zorgen begonnen te maken, gerust, vooral de man aan haar zijde.

Na amper een half uur ontwaakte zij, strekte zich uit, had rode wangen en kwam uit de rolstoel en ging naar Bruno Gröning toe, nog een beetje onzeker, maar met een stralende, verbaasde uitdrukking in de ogen.

‚Mooi, goede vrouw, als men weer zo op eigen benen kan staan en het hartje weer een normaal ritme slaat! Maar nu niet direct de verloren jaren inhalen – langzaam het lichaam naar zijn plichten leiden!‘
Toen de vrouw wilde bedanken, zei Gröning: ‚Dankt u God! Ik ben alleen zijn kleine helper, bewijst u nu, dat u een echt kind van God bent!‘

De man die haar binnen had gebracht, stond op en sprak met ontroerde stem: ‚Meneer Gröning, ik ben haar echtgenoot en zelf arts, voor mij was mijn vrouw ongeneeslijk, hoewel ik alles in het werk gesteld heb. Maar ze had slechts die ene wens, naar u te gaan. Ik was ervan overtuigd dat ze op weg hierheen zou sterven, want ze had een dusdanige hartkwaal dat elke beweging verbonden was met levensgevaar. Ik ben diep aangegrepen door dit wonder en kan het nauwelijks geloven!‘

Huilend van vreugde reed hij de lege rolstoel naar buiten en ging naast zijn vrouw op een stoel zitten en luisterde aandachtig mee naar de twee uur durende toespraak. Vaak keek hij zijdelings zijn vrouw vragend aan, alsof hij eerst aan de aanblik van zijn gezonde, gelukkige vrouw moest wennen.”

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning