Svědkyně doby L. Schlüter

Uzdravení z hluchoty, slepota, ochrnutí v Herfordu – Gröningův výraz říkal víc než tisíc slov

01-Menschen-am-Wilhelmsplatz7Vestfálský Herford bylo místo, na kterém začalo působení Bruno Gröninga ve velkém rozsahu. Také tisk se o tom zmínil. Pomoc hledající přicházeli na tisíce z okolí i z daleka, aby se jim zde dostalo pomoci a uzdravení. Mezi těmito mnoha lidmi stála paní Schlüter se svou slepou tchyní. Byla tělesně velmi slabá a potřebovala stálou pomoc, také při oblékání, denní toaletě apod...

Paní Schlüter vypovídala následovně: "Dozvěděla jsem se o těch mnoha uzdraveních z jednoho časopisu. Mezi jiným bylo vidět i obrázky, které zrcadlily dění tam v Herfordu. Řekla jsem si, tam musíš s tchyní!

Těsně namačkány, jako slanečci v kádi, jsme tam stály mezi mnoha lidmi na Wilhelmově náměstí před domem č. 7. Napravo od nás bylo asi 30 lidí, kteří seděli na invalidních vozíčcích. Všichni jsme čekali a čekali. Nikdo nemluvil. Všichni byli plni napětí a hleděli nahoru k balkonu, na němž se měl objevit Bruno Gröning. Bylo už velmi pozdě večer. Tu vyšel někdo na balkon, aby nás utěšil. Řekl, že Bruno Gröning je ještě u jiných pomoc hledajících. ,Buďte trpěliví! Bruno Gröning určitě přijde!' A tak jsme vydrželi tři dny a tři noci.

Najednou stál Bruno Gröning tady, všichni se radovali. Bruno Gröning hovořil, že všichni hledáme pomoc a uzdravení a že Bůh je ten největší lékař všech lidí. Pak vyzval chromé, aby opustili své invalidní vozíčky. ,Můžete chodit! Vstaňte!' Žádný to neudělal. Opět dodal Bruno Gröning chromým odvahu, mít důvěru v Pána Boha a vstát. ,Věřte přeci, že to umíte, vstaňte!' Pak vstával jeden po druhém z invalidních vozíčků. Mohli chodit! Žádný to nemohl pochopit. Nikdo nebyl schopen slova. Lidé v tom okamžiku plakali.

Pak řekl Bruno Gröning: ,Slepí a hluchoněmí, prosím, pojďte ke vchodu do domu.' Tak jsem tam s mojí tchyní šla, kde mimo jiné také hovořil se mnou. Tam u vchodu do domu vzal také Bruno Gröning jedné mamince asi dva roky staré hluchoněmé dítě z naručí. Pan Gröning dítě hladil a mluvil s ním. Později podržel staniolovou kuličku u ucha dítěte. Nato dítě otočilo hlavičkou. Bylo možné zřetelně pozorovat, že dítě teď slyšelo. Jiné dítě se stalo vidoucím. To byly nejpohnutější scény, které jsem kdy ve svém životě viděla.

Později jsme jely opět domů. Moje tchyně začala vidět natolik, že se mohla volně a sama v domě pohybovat. Její celkový stav se zlepšil, takže nepotřebovala žádnou pomoc při oblékání a denní toaletě.

Bruno Gröning byl oblečen prostě a jednoduše, jako každý jiný. Avšak vyzařoval lásku, jako nikdo jiný. Naráz k němu člověk mohl mít důvěru. Jeho výraz říkal jednoduše mnohem víc než tisíc slov."

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga