Uzdravení nedoslýchavosti (hluchota)

Healing after 14 years of complete deafness of the left ear

Alina Bąk (55), Ustka (Poland)

In the year 1994, during a hospital stay, I got an infection of the right middle ear which hadn’t completely healed at my discharge. When watching television in the evening I asked my son to turn up the sound because I could hardly understand anything. My son said that the volume was already set very high. That surprised me because until then I had always heard well. So I first removed the cotton which I had earlier stuffed into my right ear - which was then still inflamed - and determined that I was able to hear again. It occurred to me that something was wrong with my left ear.

Číst dál...

Heilung von Mehlstauballergie, Tinnitus, Schwerhörigkeit, Mittelohrentzündung und -eiterung, Stirnhöhlen- und Nasennebenhöhlenentzündung

Healing from allergy to flour dust, tinnitus, hardness of hearing, purulent otitis media, frontal and paranasal sinusitis

Peter Ettinger (55), Manching (Germany)

When I look back on the many decades of illness I often wonder, "How were you able to stand it?" The continual knee and back pain and the severe allergy to flour dust that rendered me incapable of working. Yes, and then there was the noise in my ears from childhood on - the tinnitus - and then the 50 years of ear aches and the 30 years of chronic sinusitis shouldn't be forgotten. It's easy to talk about, but you have to have experienced - better, suffered - it to understand my gratitude for being able to be well now - well through the teaching of Bruno Gröning, well through an energy, the existence of which I wouldn't have believed years ago - the Heilstrom.

Číst dál...

Heilung von Schwerhörigkeit im linken Ohr

Healing from partial deafness of the left ear

Uschi Eckes (60), Düsseldorf (Germany)

At the age of four I pierced my eardrum with a hairpin. My left ear festered continually and until I was 16 my middle ear and auditory canal became inflamed once a month. Often I couldn't go to school because of the severe pain and wasn't allowed to participate in swimming.

Číst dál...

Healing from hardness of hearing in the right ear and tinnitus

Mr. L. (32), Singapore

At 14 years of age (1990), I listened to loud music on a Walkman every day. After about half an hour I could no longer hear well in my right ear. I noticed it especially when telephoning. I ignored it, but did stop listening to loud music with the headphones. The hardness of hearing in my right ear remained unchanged. I heard nearby sounds as if the noise were far away. In the year 2005 I started listening to loud music again. During this period a permanent high whistling began in both ears, a little more right than left. It was very unpleasant. Since it didn't seriously interfere with my daily life, however, I didn't go to the doctor.

Číst dál...

Heilung von Schwerhörigkeit nach Hörsturz

Jürgen B. (53), Deutschland

[1] In meinem linken Ohr hatte ich seit mindestens fünf Jahren eine Schwerhörigkeit, welche mir erst nach und nach auffiel. Im täglichen Leben kam es immer wieder vor, dass mich jemand ansprach und ich immer erst nach wiederholtem Ansprechen reagierte. Beim gemeinsamen Fernsehen verstand ich nicht, was gesagt wurde, und musste darum bitten, den Ton lauter zu stellen. Meine Verlobte, die ich vor viereinhalb Jahren kennenlernte, machte mich wiederholt darauf aufmerksam, ich möge doch bitte einmal zum Ohrenarzt gehen.

Číst dál...

Uzdravení z oboustranná nedoslcchavost po klešťovém porodu

Paní R. G. (32), Kolín (Česká republika)

Klešťovým porodem se mi poškodila vnitřní část ucha. Od té doby jsem na obě dvě uši špatně slyšela. Podle tvrzení lékařů není toto poškození operabilní. Zpěv ptáků, šumění listí, auta jezdící kolem, nic z toho jsem neslyšela. Spolužáci ironicky říkali: " U té musíš všechno říkat třikrát. " Dívali se na mne jako na introvertovanou, trucovitou a neschopnou kontaktu a tím jsem zažila mnoho urážek. Vpravo jsem slyšela asi na 35 %, vlevo asi na 20%. Podle audiogramu byl vpravo chybějící sluch až 60 dB, vlevo až 80 dB. Lékaři mi radili, abych si obstarala sluchový aparát. To jsem ale nechtěla.

V listopadu 1989 jsem se dostala do Kruhu přátel Bruna Gröninga. Od té doby jsem pravidelně přijímala léčivou sílu. V lednu 1993 jsem najednou pocítila silný tlak na obou uších. Levým uchem jsem uslyšela auto na ulici před domem. To jsem doposud nikdy předtím neslyšela. Také jsem slyšela slabé hluky. Od února 1993 jsem poprvé v životě slyšela levým uchem zase normálně. Nový test sluchu potvrdil k velkému údivu mého lékaře, ORL specialisty, navrácený sluch. Jsem od té doby plnohodnotný člověk, již nestojím na okraji společnosti.

Uzdravení z nedoslýchavost (Hypakusis) po sluchovém infarktu

Pan J. B. (53), Hamburg (Německo)

Asi od roku 1987 jsem hůře slyšel na levé ucho. V roce 1991 jsem šel k lékaři a ten mi řekl, že špatný sluch je následkem " sluchového infarktu". Radil mi, abych nosil naslouchátka.

Asi dva měsíce po mém uvedení do učení Bruna Gröninga, v září 1991, jsem několikrát uslyšel velmi hlasité praskání v levém uchu. O několik týdnů později jsem zjistil, že zase slyším na obě uši stejně dobře. Pomocí nového sluchového testu mi můj lékař potvrdil, že se mi vrátil stoprocentní sluch.

Uzdravení z hluchota levého ucha

Paní V. S. (50), Tiraspol (Moldavsko)

Od r. 1991 se kvalita mého sluchu neustále zhoršovala. V mém povolání telefonistky mi tím vznikaly nemalé potíže. I přes lékařské snažení byl můj stav stále horší a horší, až jsem konečně na levé ucho neslyšela vůbec. Z lékařské strany mi nebyla dávána naděje na vyléčení.

V prosinci r. 1994 jsem se dověděla o Kruhu přátel Bruna Gröninga a za-čala jsem pravidelně přijímat léčivý proud. Již po dvou týdnech jsem byla schopná normálně slyšet, což bylo potvrzeno i sluchovým testem. Můj ošet -řující lékař nemá pro mé vyléčení vysvětlení.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga