Uzdravení z migrény

Ágnes Szilágyi (58), Pécs (Maďarsko)

Àgnes Szilágyi (58), Pécs (Ungarn) Od mých 13 let, tedy skoro 45 let jsem měla migrénu. Minimálně jedenáct, až dvanáct dnů v měsíci byly vyskytující se záchvaty, provázeny silnými bolestmi hlavy, zvracením a problémy s koncentrací. V průběhu záchvatu byl každý smyslový orgán ještě citlivější, každý zvuk zatěžoval, samotné světlo vyvolávalo bolest. Bylo to strašné, bezmála nesnesitelné. Nehledíc na tělesnou slabost, dostavilo se ještě zvedání žaludku a zvracení. Zkoušela jsem záchvaty mírnit Algopirinem, Demalgonem a nespočetnými medikamenty, ale bohužel nepomohl žádný z nich.

Žít s nemocí?

Pracuji jako zdravotní sestra a jsem samoživitelka dvou dětí. Bylo to velmi těžké obstát s těmito hroznými bolestmi na pracovišti a doma. Při záchvatech jsem se musela velmi koncentrovat, abych mohla plnit svoje úkoly. To mě stálo veškerou moji energii, bylo to nesnesitelné. Smířila jsem se s tímto stavem -- tak to bylo, s tím jsem zřejmě musela žít.

Hledání možnosti uzdravení

Věřím v Boha, ale možná, že jsem nevěřila tak hluboce, že tato strašná bolest by mohla někdy přestat. Vyhledala jsem mnoho léčitelů a zkoumala metody a možnosti uzdravení alternativním způsobem. V roce 1996 se na trhu objevil velmi drahý lék, derivat (Anm. der Red.: Derivat = odvozená látka podobného složení) od dosavadního léku Sumatripanu (zvaného: Imigran), který byl vyvinutý přímo na migrénu. Sám tento velmi silný lék pomáhal jen tehdy, když jsem si jej vzala včas. Zároveň měl nevýhodu, že měl nebezpečné vedlejší ůčinky, jako např. zúžení cév. Jako zdravotní sestra jsem si byla těchto následků vědoma a ráda jsem se ho zřekla, ale moje situace se stále zhoršovala.

Poslední naděje

Postupem času jsem již nemohla během záchvatů pracovat a musela si jít lehnout. Mezi rokem 2002 až 2008 jsem se zabývala reiki, jelikož mě normální každodenní život stál velké úsilí. Tento stav často trval téměř týden, potom byl pár dní klid a vše začalo znovu od začátku. Stále jsem prověřovala a hledala řešení tohoto utrpení. Koncem roku 2007 jsem četla v jednom měsíčníku jménem „Heilpraktiker Magazin“ (časopis pro léčitele) o Bruno Gröningovi. Krátce nato jsem tam objevila jeden článek o promítání dokumentárního filmu „Fenomén Bruno Gröning“. Hned jsem měla pocit, že musím tento film vidět. V dubnu 2008 jsem jela jeden den před promítáním do Kecskemétu. Pobývala jsem v lodžii hotelu a potkala jednoho mladého muže, s kterým jsem se dala do hovoru. K mému velikému překvapení mi vyprávěl, že on také právě ten film viděl a je osvobozen od jednoho zatížení. Toto mi potvrdilo, můj pocit a já prosila Boha, aby také mě, při zhlédnutí toho filmu, byla udělena milost uzdravení.

Síla slova

Při promítání filmu jsem cítila jak mým tělem proudí energie, kterou jsem nikdy před tím nezažila. Ještě asi týden potom mě bolela hlava stejně intenzivně. Potom všechny bolesti zmizely. Od té doby tyto mučivé a vysoce život omezující záchvaty migrény, které skoro 45 let přetrvávaly, skončily. Dnes jsem úplně bez potíží, opět mohu s velkou radostí poslouchat ptačí zpěv a užívat nejjasnějšího svitu slunce. Zvuky mi už vůbec nevadí a svoji práci opět zvládám bez potíží. Jsem Pánu Bohu a Bruno Gröningovi velmi vděčná, že jsem osvobozená od tohoto zatížení.

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga