"Hans ord bandlyser sygdommen"

Helbredelserne sker fortsat – på trods af retssager og forbudet mod at helbrede

Ein Ehepaar dankt Bruno Gröning

Ydre sundhed og indre forvandling

Under disse stridigheder og kampe [Krydshenvisning til artikel 12, „Falsche Freunde“] fortsatte Bruno Grönings virke. Således skrev den lægelige fagjournalist dr. Horst Mann 1957 i en artikelserie i Neuen Blatt under overskriften "Hans ord bandlyser sygdommen" bl.a.:

"Næste morgen kørte jeg fra Hameln til Springe, den lille by ved Deister. Også her var der dannet en Gröning Vennekreds Helbredelsen af en række mennesker havde været udgangspunktet. Også her oplevede jeg, som tidligere i forskellige landsbyer i Schleswig-Holstein, i Augsburg, Hameln, Wien, Plochingen og andre byer: Mennesker stod op og fortalte mig om deres sygdomme. De fortalte mig, hvilken læger der havde behandlet dem. De fortalte om deres helbredelse, som de kunne takke Gröning for, og altid var de parate til at løfte hånden og bekræfte deres udsagn under ed.

'Allerede som baby gik begge mine ben ud af led i hofteleddet', fortalte 50-årige Julie Prohnert fra Hannover. 'Senere kunne jeg kun gå ved hjælp af krykker. Lægen kunne kun lindre min lidelse. Da jeg hørte et foredrag af hr. Gröning, mærkede jeg en stærk reaktion. Min ryg, der allerede var helt krummet sammen, blev lige igen. Jeg kunne gå igen. Jeg har ikke haft tilbagefald siden …'

'Jeg havde leddegigt og var til stadighed plaget af udslet og bylder. Det har hr. Gröning befriet mig for', sagde Wilhelm Gabbert fra Hameln.

'Min galdelidelse kunne kun gøres udholdelig med morfin', berettede Kurt Severit fra Evestorf. 'Jeg takker Bruno Gröning for at have befriet mig fra denne lidelse.'

'Jeg havde meget forhøjet blodsukker', berettede Robert Thies fra Springe. 'Men endnu mere truende var en svaghed i hjertemuskulaturen. I dag har jeg ikke mere besvær med disse to lidelser. Det takker jeg hr. Gröning for.'

Denne række kunne fortsættes. Det var mennesker i alle aldre der berettede for mig. Mænd, kvinder og børn. Mange sygdomme blev opremset, begyndende med hovedpine, over nervebetændelse, iskias, nyre- og galdelidelser, til hjertefejl og tilfælde af lammelser.

Men der var også noget andet, som berørte mig dybt. Frimodigt fortalte mange her foran alle tilhørerne, at de gennem Gröning havde oplevet en indre forvandling. Jagten efter succes og den egoistiske indstilling var veget for en indre ro og besindighed og tanke for fællesskabet.”

Selvtillid gør det muligt for ethvert menneske at blive helbredt

Dr. Horst Mann fortsat: "Ved alle disse samtaler med mennesker, der følte sig helbredte gennem Bruno Gröning, blev et spørgsmål stadig stærkere i mig: Var helbredelse mulig hos ethvert menneske - eller endnu dristigere - ved enhver sygdom? Hvor lå grænserne for den kraft der udgik fra Gröning? Var der ingen fare ved den? [...]

Ved mit sidste besøg stillede jeg ham dette spørgsmål. 'Jeg kan og vil ikke tvinge noget menneske', svarede han mig. 'Når nogen lukker af og ikke bærer beredvilligheden i sig til at lade kraften udfolde sig og skabe orden, så mangler jeg også beredskabet til at gribe ind. Dette menneske opfordrer jeg kun til at sprænge lænken til det onde, som forhindrer helbredelsen.'

Jeg havde endnu et spørgsmål: 'Nogle sygdomme er mere farlige end andre', sagde jeg. 'Lad os antage, at en alvorligt syg, som er opgivet af flere læger, lader Dem tilkalde af en læge, som endnu kæmper for sine patienter. Ville De så kunne hjælpe?'

'Ja', sagde Gröning. Han sagde det uden at tøve. 'Når den syge tror på det, og lægen har tillid til sin metode, så vil succesen ikke udeblive. Den fælles tillid vil udvikle uanede kræfter i den syge. Hyppigt kommer succesen netop allerhurtigst der, hvor det syge menneske fuld af fortvivlelse griber efter det sidste halmstrå.'"

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære