Nye veje og blindgyder

Profitmagere omkring Gröning

Bruno Gröning und Otto Meckelburg

Profitmagere omkring Gröning

Af taknemmelighed for helbredelsen af hans kone ville forretningsmanden Otto Meckelburg fra Wangerooge hjælpe Bruno Gröning, og forelagde ham konkrete planer til oprettelse af kursteder. Bruno Gröning gik ind på forslaget, og Meckelburg blev hans "manager."

Sidst i december tog de begge til Wangerooge. Her talte Gröning ved nogle arrangementer som Meckelburg organiserede, og bevirkede utallige helbredelser. Han viste manden sin fulde tillid. I en dokumenteret erklæring fra den 8. januar 1950 i Wangerooge, lagde han fuldstændigt sit fremtidige virke i hænderne på Meckelburg:

"Hr. Gröning erklærer sig indforstået med hr. Meckelburg's planer, og forpligter sig til at stille sin person til fuld rådighed for opfyldelsen af dette formål, at give grundlæggelsen af foreningen som hr. Meckelburg har til hensigt at danne, og foreningen selv, enhver nødvendig støtte ved sit fremtidige virke, og i det hele taget at gøre alt, hvad der står i hans magt for at tjene de forannævnte mål. Denne forpligtelse påtager hr. Gröning sig såvel overfor hr. Meckelburg personligt, som overfor den forening der er ved at blive dannet, med den førnævnte målsætning. Hr. Gröning forpligter sig desuden til ikke at lade nogen anden person eller andre personkredse få del i denne støtte. Han vil kun udøve sin aktivitet indenfor foreningens rammer, og kun i overensstemmelse med hr. Meckelburg."

Allerede i januar grundlagde Meckelburg Verein zur Erforschung Gröning'scher Heilmethoden (forening til udforskning af Grönings helbredelsesmetoder). Han selv blev forretningsfører med en månedsgage på 1000,- DM. Bruno Gröning fik ingen penge. Det viste sig at Meckelburg ikke holdt sine løfter. Han så udelukkende en pengekilde i Gröning, og betegnede ham spottende som sin "bedste hest i stalden". De syge var han ligeglad med. Han havde bundet Gröning med kontrakten, og "mirakelhelbrederen" måtte gøre, hvad han forlangte.

Først i juni 1950 lykkedes det Gröning at skille sig af med Meckelburg, hvorpå denne svor hævn: "Denne Gröning skal jeg nok få bugt med, jeg skal knække alle hans knogler."

En heilpraktiker med tilbud om foredrag

I tilslutning hertil arbejdede Gröning nogle måneder sammen med heilpraktikeren Eugen Enderlin fra München. Denne var blevet helbredt i Traberhof, og indbød Bruno Gröning til at holde foredrag i sin praksis. Dog afslørede også Enderlin sig som en geschæftsmager. Det drejede sig for ham ikke om at hjælpe, men om at slå mønt af "Fænomenet Gröning". Mod slutningen af året skilte Gröning sig fra ham, og endnu et samarbejde i 1952/53 slog fejl af de samme årsager.

En helbreder-karrieremager

I den følgende tid holdt Gröning foredrag i et pensionat Weikersheim i Gräfelfing. Journalisten dr. Kurt Trampler indlogerede ham hos sig og organiserede sammenkomsterne. Han havde kendt Gröning allerede siden efteråret 1949. Dengang var han kommet til Traberhof som reporter for en avis i München, og havde uventet fået en helbredelse for en lidelse i benene. Af taknemmelighed skrev han bogen Die große Umkehr (den store omvendelse), og talte Grönings sag hos myndighederne. Ligesom hos Enderlin var foredragene i Gräfelfing også godt besøgt. Der skete utrolige helbredelser. Dog gik forbindelsen med Trampler også i stykker. En dag troede han, at han havde lært nok af Gröning, gik fra ham og begyndte som selvstændig healer.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære