Tanker er kræfter

En positiv tanke bygger op, en negativ bryder ned

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning opfordrede tit sine tilhørere til at afprøve deres egne tanker og kun optage de gode. Gud og Satan er ikke kun kraft-, men også tankekilder. De sender uophørligt tanker ud: Gud gode, Satan dårlige. Mennesket kan – ifølge Bruno Gröning – ikke selv skabe tanker, men besidder kun evnen til at optage dem.

"Det er så vigtigt hvilke tanker mennesket optager, for tanker er kræfter. Vil mennesket det god, så hjælper Gud ham, vil han noget ondt, så hjælper Satan ham."

Mennesket er ikke viljeløst udleveret til alt, hvad der falder ham ind. Han beslutter selv hvilke tanker han finder sig i, og hvilke ikke. Udvælgelsen skulle han dog træffe samvittighedsfuldt, ikke overfladisk. Bag enhver tanke står en kraft, en positiv tanke bygger op, en negativ tanke bryder ned; en glædelig meddelelse giver vinger, en sørgelig gør modløs. Tanker er åndelige kræfter. De bærer en magt i sig, som det nutidige menneske ikke mere aner noget om. En tanke der er udsprunget af kærlighed, kan få et menneske til at give sit liv for en anden. En der er udsprunget af had, kan derimod drive ham til at dræbe en anden. "Vogt Dem for enhver ond tanke!"

"Alt hvad De optager i Dem, må De igen give fra Dem"

"Allerede i dag skulle De være Dem bevidst om, at hvis D blot optager én eneste ond tanke i Dem, har De oplevet, at yderligere onde tanker er trængt ind i Dem, og at De herefter også har sagt onde ord. Altså, alt hvad De optager i Dem, må De give fra Dem igen."

"Bare ved at have optaget en ond tanke bliver De til tjener af det onde, De bliver så virkelig til Satans tjener! Lad det være sagt til Dem!"

Mennesket handler efter sin vilje

Men hvad kan et menneske stille op mod depressive, tvivlende, angst- eller tvangstanker, hvordan kan man sætte sig til modværge? De dukker pludselig op som ud af den blå luft, stormer ind på en og vil gribe ens sind. Hvad skal man gøre?

Satan vil føre mennesket på vildspor med negative tanker – lige meget hvilken slags – vil bringe ham væk fra den guddommelige vej. Han vil, at mennesket ængstes, ærgrer sig, tvivler på det gode og forbryder sig mod Guds love. For at opnå dette, foregøgler han mennesket, at det er en kastebold for dårlige tanker og følelser, at det er hjælpeløst overladt til dem. Det er løgn og bedrag.

Gud har skabt mennesket sådan, at det selv kan bestemme over sine tanker, sin tale og handlemåde. Optræder en ubehagelig tanke for hans indre øje, så kan han roligt, men bestemt afvise den. Hvis mennesket forbliver standhaftigt, må det onde vige og kan ikke vinde magt over ham. Mennesket bestemmer med sin frie vilje selv over sin skæbne. "Mennesket handler efter sin vilje. Som viljen, så tanken. Tanken fører mennesket til handling."

Først må viljen til sundhed være til stede

Med et enkelt eksempel viste Bruno Gröning, hvor stor betydning tanken har. Ved bygningen af et hus, er den første impuls viljen eller ønsket om at bygge et hus. Så bliver tanken mere og mere konkret, indtil en nøjagtig plan er udfærdiget. Indtil da eksisterer bygningsværket kun i den fremtidige husherres fantasi. Den egentlige bygning af huset er det sidste skridt på en lang vej, hvor talrige overvejelser og forberedelser er gået forud.

Ligesådan er det med helbredelsen. Først må viljen til sundhed være tilstede, så må en tankemæssig adskillelse fra sygdommen være udført, og troen på helbredelsen være optaget. Først det sidste skridt sætter gang i helbredelsen af kroppen. Den er ganske vist ikke menneskets værk, men en nådesakt fra Gud. Mennesket kan ikke gøre sig fortjent til den, men kan opnå den.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære