Myšlenky jsou síly

Pozitivní myšlenka tvoří, negativní myšlenka boří

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning nabádal často své posluchače k tomu, aby ověřovali své vlastní myšlenky a přijímali jenom ty dobré. Bůh a Satan nejsou jenom síly, ale také myšlenkové zdroje. Nepřetržitě vysílají myšlenky: Bůh dobré, Satan špatné. Člověk nemůže – jak říká Bruno Gröning – sám myšlenky produkovat, nýbrž má schopnost je pouze přijímat.

"Je tak důležité, jaké myšlenky člověk přijme, protože myšlenky jsou síly. Chce-li člověk dobro, tak mu pomůže Bůh, chce-li zlo, pomůže mu Satan."

Člověk není bez vůle vydán všemu, co mu přijde na mysl. Sám rozhoduje, které myšlenky strpí a které ne. Výběr by však přitom měl provádět svědomitě, ne povrchně. Za každou myšlenkou stojí síla: pozitivní myšlenka tvoří, negativní boří. Radostná zpráva povznáší, smutná skličuje. Myšlenky jsou duchovní síly. Nesou v sobě moc, o které dnešní lidstvo už sotva něco tuší. Myšlenka vytrysklá z lásky může člověka přivést k tomu, aby svůj život dal pro druhého. Naproti tomu myšlenka spojená s nenávistí, může člověka dohnat až k tomu, že druhého zabije. "Střezte se každé zlé myšlenky!"

"Všechno, co do sebe přijmete, musíte zase ze sebe vydat"

"Toho byste si už dnes museli být vědomi, že pokud jste přijali jen jedinou zlou myšlenku, tak jste vždy znovu zjistili, že se na Vás hrnuly další zlé myšlenky a Vy jste pak také říkali zlá slova. Tedy všechno, co do sebe přijmete, musíte ze sebe zase vydat."

"Přijmete-li jen jedinou zlou myšlenku, stanete se služebníkem zla, stanete se skutečně služebníkem Satana! Nechte si to říci!"

Člověk jedná podle své vůle

Ale co může člověk dělat proti depresivním, zpochybňujícím a vnucujícím se myšlenkám, strachu, apod., jak se má proti nim postavit? Vynořují se náhle jakoby odnikud, doslova se vloudí dovnitř a chtějí ovlivnit jeho náladu. Co má dělat?

Satan chce člověka negativními myšlenkami – jedno jakého druhu - svést k omylu, odvést ho z Boží cesty. Chce, aby se člověk bál, zlobil se, pochyboval o dobru a prohřešoval se proti Božím zákonům. Aby toho dosáhl, šáli ho tím, že je člověk hracím míčem nedobrých myšlenek a pocitů a že je jim bezmocně vydán na pospas. Ale to je klam a mam.

Bůh stvořil člověka takového, aby skrze své myšlení, mluvu a skutky mohl sám rozhodovat. Objeví-li se před jeho vnitřním zrakem nedobrá myšlenka, tak ji může klidně, ale jistě odmítnout. Když přitom zůstane pevný ve svém rozhodnutí, musí zlo ustoupit a nemůže nad ním získat žádnou moc. Člověk sám svou svobodnou vůlí rozhoduje o svém osudu. "Člověk jedná podle své vůle. Jaká je vůle, taková je myšlenka. Myšlenka vede člověka k činu."

Nejprve tu musí být vůle ke zdraví

Na jednom jednoduchém příkladě ukázal Bruno Gröning, jak velký význam myšlenkám náleží. Při stavbě domu je prvním impulsem vůle, resp. přání dům postavit. Poté se myšlenka stále více konkretizuje, až vznikne přesný plán. Až doposud existuje stavební dílo vlastně jenom ve fantazii budoucího pána domu. Vlastní stavba je teprve poslední krok na dlouhé cestě, jemuž předcházejí četná přemýšlení a příprava.

Stejně tak je to s uzdravením. Nejprve zde musí být vůle být zdráv, pak následuje myšlenkové oddělení se od nemoci a nakonec přijetí víry v uzdravení. Teprve posledním krokem je na těle probíhající uzdravení. Není to v podstatě žádné dílo člověka, nýbrž akt Boží milosti. Člověk si je nemůže zasloužit, ale může je dosáhnout.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga