Tankar är energierEn positiv tanke bygger upp, en negativ tanke bryter ner

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning uppmanade ofta sina åhörare att vara uppmärksamma på sina egna tankar och bara acceptera de goda. Gud och Satan är inte bara källor till energi utan också källor till tankar. De sänder båda ut tankar konstant: Gud de goda och Satan de onda. Enligt Bruno Gröning är människan själv inte kapabel att producera tankar, utan har bara förmågan att ta upp dem.

"Det är så viktigt vilka tankar en person tar upp eftersom tankar är energi. Om en person söker det som är gott, kommer Gud att hjälpa honom. Om han söker det som är ont, kommer Satan att hjälpa honom."

Människan är inte viljelöst utlämnad till det som kommer in i hennes sinne. Hon kan bestämma själv vilka tankar hon tolererar och vilka inte. Men hon måste göra sina val med omsorg, inte ytligt. Det är energi bakom varje tanke: En positiv tanke är uppbyggande, en negativ tanke är nedbrytande. Ett glädjande meddelande inspirerar, ett negativt förstör! Tankar är energier – andliga energier. De bär en kraft i sig som mänskligheten idag knappast är medveten om. En tanke som har fötts av kärlek kan leda till att en människa ger sitt liv för en annan. En tanke som har uppstått av hat kan driva en person till att döda en annan. "Akta er för alla onda tankar."

Allt som ni tar in i er måste ni ge ut igen

"Vid det här laget måste du ha insett att om du accepterar en enda ondskefull tanke, så kommer fler sådana tankar att tränga in i dig och sedan säger du också ondskefulla ord. Alltså, som du tar in i dig måste du ge ut igen."

"Genom att acceptera en ondskefull tanke, gör du dig till tjänare av det onda; du blir verkligen en tjänare till Satan! Låt detta vara en varning för dig!"

Människan agerar utifrån sin vilja

Men vad kan en person då göra för att motverka deprimerande, skrämmande eller tvångsmässigt negativa tankar och sådana som får en att tvivla? Hur kan man skydda sig själv? Plötsligt dyker de upp från ingenstans, angriper en och försöker dominera en emotionellt. Vad skall man göra?

Satan vill leda oss på avvägar med negativa tankar, hur små och obetydliga de än är. Han vill tvinga bort oss från den gudomliga vägen. Han vill att man skall vara ångestfylld, arg, tvivla på vad som är gott och överträda Guds bud. För att åstadkomma detta, får han människan att tro att hon är maktlös i händerna på dessa onda tankar och känslor, och att hon är oförmögen att stå emot dem. Men det är en lögn.

Gud har skapat människan sådan att hon själv kan fatta beslut angående sina tankar, handlingar och vad hon säger. När en felaktig tanke flimrar förbi hennes inre öga, kan hon vänligt men bestämt avvisa den. Om hon står fast vid det beslutet, måste den ondskefulla tanken ge vika och har ingen makt över henne. Människan bestämmer själv över sitt öde genom sin fria vilja. "Hon agerar utifrån sin vilja. Sådan som viljan är, sådan är också tanken. Tanken motiverar handlingen."

Först måste en önskan om att vara frisk finnas där

Med hjälp av ett enkelt exempel visar Bruno Gröning mycket tydligt hur stor betydelse tankar har. När man bygger ett hus så är det första steget en vilja att, dvs. önskan att bygga det. Tanken konkretiseras därefter alltmer tills en exakt plan ritas upp. Fram till dess existerar byggnaden bara i fantasin hos den framtida ägaren. Själva byggandet av huset är det sista steget på en lång väg av oräkneliga beslut och förberedelser.

Det är precis på samma sätt med tillfrisknandet. Först måste en önskan om att vara frisk finnas där. Sedan kommer den mentala frigörelsen från sjukdomen och tron på tillfrisknandet. Det sista steget är att den fysiska kroppen blir botad. Men detta är inte en mänsklig handling, utan en handling av nåd från Gud. Människan kan inte förtjäna den, men hon kan uppnå den.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära