Myśli są siłami

Pozytywna myśl buduje, negatywna myśl rujnuje

Bruno Gröning liest Bittschriften Bruno Gröning często wzywał swych słuchaczy, aby sprawdzali swoje własne myśli i przyjmowali tylko te dobre. Bóg i szatan są nie tylko źródłami siły, lecz również źródłami myśli. Myśli wysyłane są nieustannie - dobre od Boga, złe od szatana. Według Bruno Gröninga człowiek sam nie jest w stanie tworzyć myśli, lecz posiada jedynie zdolność ich przyjmowania.

„Bardzo ważne jest, jakie myśli człowiek przyjmuje, bo myśli są siłami. Jeżeli człowiek chce dobra, to pomaga mu Bóg; jeśli chce zła, to pomaga mu szatan!”

Człowiek nie jest bezwolny wobec wszystkiego, co przychodzi mu do głowy. On decyduje sam, które myśli do siebie dopuści, a których nie przyjmie. Jednak decyzja powinna tu być podjęta rozważnie, a nie pochopnie. Za każdą myślą stoi siła: każda myśl pozytywna wzmacnia, a negatywna osłabia; każda radosna wieść uskrzydla, a smutna deprymuje, zniechęca. Myśli są duchowymi siłami. Zawierają w sobie moc, o której dzisiejsza ludzkość nie ma prawie pojęcia. Myśl wywołana miłością może pobudzić człowieka do oddania życia za kogoś innego. Myśl wywołana nienawiścią może popchnąć człowieka do morderstwa. „Strzeżcie się Państwo każdej złej myśli!”

„Wszystko, co przyjmiecie Państwo w siebie, musi znowu z Was wyjść“

„Powinniście sobie Państwo to już uświadomić, że jeżeli przyjęliście tylko jedną złą myśl, to wtargnęły w Was dalsze złe myśli – o czym się niejednokrotnie przekonaliście - i potem wypowiadaliście również złe słowa. Czyli wszystko, co przyjmiecie Państwo w siebie, musi znowu z was wyjść.”

„Jeżeli przyjmiecie Państwo w siebie tylko jedną złą myśl, to stajecie się sługą zła, stajecie się Państwo rzeczywiście sługami szatana! Pozwólcie sobie to powiedzieć!”

Człowiek działa zgodnie ze swoją wolą

Ale jak człowiek może poradzić sobie z depresyjnymi, obsesyjnymi myślami pełnymi zwątpienia i lęku, jak się przed nimi obronić? Wyłaniają się one nagle, jakby znikąd i atakują go, starając się zawładnąć jego uczuciami. Co człowiek powinien wtedy zrobić?

Szatan chce negatywnymi myślami – nieważne o jakim odcieniu – sprowadzić człowieka na manowce, odwieść go od Bożej drogi. Chce, aby człowiek się bał, złościł, wątpił w dobro i łamał Boże prawa. Aby to osiągnąć, wmawia człowiekowi, że jest jedynie piłeczką w grze niedobrych myśli i uczuć, i jest wobec nich bezbronny. To jest jednak kłamstwo i oszustwo.

Bóg tak stworzył człowieka, że on sam może decydować o swoich myślach, słowach i czynach. Jeśli jakaś niedobra myśl pojawia się przed jego wewnętrznym okiem, może ją spokojnie, ale stanowczo odrzucić. Jeśli pozostanie przy tym nieugięty, zło musi ustąpić i nie może zdobyć nad nim władzy. Człowiek, posiadając wolną wolę, sam decyduje o swoim losie. „Człowiek działa zgodnie ze swą wolą. Jaka wola, taka myśl. Myśl pobudza człowieka do czynu.”

Najpierw musi być wola wyzdrowienia

Jak wielkie znaczenie mają myśli, pokazuje Bruno Gröning na bardzo prostym przykładzie. Przy budowie domu pierwszym impulsem jest wola, czy też życzenie, aby zbudować dom. Ostatecznie myśl ta krystalizuje się coraz bardziej, aż powstaje dokładny plan. Jak dotąd cała budowla istnieje wyłącznie w wyobraźni przyszłego właściciela. Właściwa budowa domu jest dopiero ostatnim krokiem na tej długiej drodze. Poprzedziły ją liczne rozważania i przygotowania.

Tak samo jest z uzdrowieniem. Najpierw musi być wola wyzdrowienia, potem zerwanie w myślach z chorobą i przyjęcie wiary w wyzdrowienie. A ostatnim krokiem jest uzdrowienie zachodzące w ciele. Uzdrowienie nie jest jednak dziełem człowieka, lecz aktem łaski Boga. Człowiek nie może na nią zasłużyć, lecz może ją osiągnąć.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga