Misli so moč

Pozitivna misel izgrajuje, negativna misel razgrajuje

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning je svoje poslušalce pogosto pozval, naj preverjajo svoje misli in sprejmejo samo dobre. Bog in satan nista le izvor moči temveč tudi misli. Neprestano pošiljata misli: Bog dobre, satan slabe. Človek ne more sam – tako pravi Bruno Gröning – proizvajati misli, temveč ima le sposobnost, da jih sprejema.

"Zelo pomembno je, kakšne misli človek sprejema, kajti misli so moč. Če želi človek dobro, mu pomaga Bog, če želi slabo, mu pomaga satan."

Človek ni nemočno prepuščen na milost in nemilost vsemu, kar mu pride na misel. Sam odloča o tem, katere misli bo prenašal in katere ne. Izbirati mora vestno, ne površno. Za vsako mislijo je moč: pozitivna misel izgrajuje, negativna razgrajuje; vesela novica nam da polet, žalostna nam jemlje voljo. Misli so duhovna moč. V sebi nosijo moč, o kateri današnje človeštvo komajda kaj sluti. Misel, ki se je porodila iz ljubezni, lahko človeka pripravi do tega, da žrtvuje življenje za druge. Misel, porojena iz sovraštva pa ga lahko privede to tega, da nekoga ubije. "Varujte se vsake zle misli!"

"Vse kar sprejmete vase, morate ponovno dati iz sebe"

"Danes bi se že morali zavedati tega, če sprejmete vase samo eno slabo misel, ste lahko vedno znova ugotovili, da so v vas vstopale nadaljnje slabe misli in ste zatem govorili tudi slabe besede. Torej, vse kar sprejmete vase, morate ponovno dati iz sebe."

"Če sprejmete samo eno slabo misel, postanete služabnik zla, postanete resnično satanov služabnik! Razumite to!"

Človek deluje po svoji volji

Vendar kaj lahko človek naredi proti depresivnim mislim, dvomom, strahu ali pritisku, kako se tega ubraniti? Pojavijo se nenadoma iz nič, ga napadejo in želijo zajeti njegovo dušo. Kaj storiti?

Satan hoče človeka z negativnimi mislimi - vseeno kakšnimi – voditi v blaznost, ga speljati z Božje poti. Želi, da se človek boji, jezi, dvomi v Dobro in krši Božje zakone. Da bi to dosegel, ga slepi, da je nemočno prepuščen ne-dobrim mislim. Vendar je to laž!

Bog je človeka ustvaril tako, da lahko sam odloča o svojih mislih, besedah in dejanjih. Če se pred njegovim notranjim očesom pojavi ne-dobra misel, jo lahko mirno toda odločno zavrne. Če pri tem ostane trden, se mora zlo umakniti in ne more dobiti več oblasti nad njim. "Človek odloča sam s svojo svobodno voljo o svoji usodi. Kakršna je volja, takšna je misel. Misel vodi človeka k dejanju."

Najprej mora obstajati volja do zdravja

Bruno Gröning je na preprostem primeru pokazal, kako velik pomen imajo misli. Pri gradnji hiše je prvi impulz volja oz. želja zgraditi hišo. Nato se misel vedno bolj konkretizira, dokler ni izdelan natančen načrt. Do takrat obstaja gradnja zgolj v domišljiji bodočega gospodarja. Sama gradnja je šele zadnji korak na dolgi poti številnih preudarkov in priprav.

Prav tako je z ozdravitvijo. Najprej mora obstajati volja do zdravja, nato miselna ločitev od bolezni in sprejetje vere v ozdravitev. Telesna ozdravitev je šele zadnji korak. Ta nikakor ni človeško delo, ampak Božja milost. Človek je ne more zaslužiti, temveč si jo mora pridobiti.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga