Мислите са сили

Позитивната мисъл изгражда, а негативната мисъл разрушава

Bruno Gröning liest BittschriftenБруно Грьонинг е приканвал слушателите да проверяват собствените си мисли и да приемат само добрите. Бог и Сатана не са само източници на сили, а и на мисли. Те непрестанно ни ги изпращат: Бог добри, Сатаната – лоши. Бруно Грьонинг смята, че човек не може сам да създава мисли, а притежава само способността да ги приема.

"Толкова е важно какви мисли приемаме, защото мислите са сили. Ако човек желае доброто, тогава му помага Бог, ако иска злото – получава помощ от Сатаната."

Човекът не е изложен безволево на всичко, което му дойде наум. Той сам решава, кои мисли да търпи и кои – не. Но все пак би трябвало да направи избора си съзнателно, не повърхностно. Зад всяка мисъл стои енергия: положителната мисъл е градивна отрицателната - разрушителна; радостната вест окриля, тъжната обезкуражава. Мислите са духовни сили. Те носят в себе си власт, за която съвременното човечество вече няма никаква представа. Една мисъл, произлязла от любовта, може да накара човек да отдаде живота си за друг. Обаче една произлязла от омразата мисъл може да го накара да убие някого. "Пазете се от всяка лоша мисъл!"

„Всичко, което приемате в себе си, трябва да го отдадете“

"Би трябвало вече да Ви е ясно, да сте го установявали неведнъж, че когато приемете дори една-единствена лоша мисъл, във Вас нахлуват и други такива, а след това изричате неприятни думи. Значи, всичко, което приемате в себе си, трябва отново да го отдадете."

"Дори да сте приели само една лоша мисъл, Вие ставате слуга на злото, наистина ставате слуга на Сатаната! Позволете да Ви кажа това!"

Човек действа според волята си

Но какво може да предприеме човек срещу депресиращи, разколебаващи, всяващи страх или принуда мисли, как да им се противопостави? Те се появяват внезапно, сякаш от нищото, връхлитат го и искат да обладаят душата му. Какво трябва да направи?

Сатаната желае да подведе човека с отрицателни мисли - все едно от какъв характер са те – цели да го отклони от Божия път. Иска му се човекът да се страхува, да се гневи, да се съмнява в доброто и да нарушава Божиите заповеди. За да постигне това, той го мами, че човекът е играчка на нечии лоши мисли и чувства, че е безпомощен пред тях. Но това е лъжа и измама.

Бог е създал човека така, че той сам да може да решава какво да мисли, да говори и как да постъпва. Ако пред неговото вътрешно око дойде недобра мисъл, той спокойно и категорично може да я отхвърли. Ако остане твърдо на тази позиция, злото трябва да отстъпи и не може да получи власт над него. Със свободната си воля човекът сам решава собствената си съдба. "Човекът постъпва според своята воля. Каквато е волята, такава е и мисълта. Мисълта подтиква човека към действие."

Най-напред трябва да има воля за здраве

С един прост пример Бруно Грьонинг показва каква огромна роля е отредена на мислите. При строеж на къща първият импулс е волята, желанието да бъде построена къща. Впоследствие мисълта се конкретизира все повече, докато бъде изработен подробен план. Дотогава къщата съществува само във фантазията на бъдещия й собственик. Същинското строителство е едва последната стъпка по един дълъг път, предхождан от много размишления и приготовления.

Точно така е и с изцелението. Първо трябва да е налице волята за изцеление, сетне в мислите да се осъществи отделяне от болестта и да бъде приета вярата в оздравяването. Едва последната крачка е настъпващото в тялото изцеление. Във всеки случай то не е човешко дело, а акт на Божия милост. Човек не може да го заслужи, но може да го постигне.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг