Gedagtes is kragte

’n Positiewe gedagte is opbouend, ’n negatiewe gedagte is afbrekend

Bruno Gröning liest BittschriftenBruno Gröning het sy toehoorders dikwels aangespoor om hulle eie gedagtes te kontroleer en net die goeie op te neem. God en Satan is nie alleen kragbronne nie maar ook gedagtebronne. Hulle stuur onophoudelik gedagtes uit; God goeie, Satan slegte. Die mens kan – volgens Bruno Gröning – nie self gedagtes produseer nie, maar besit slegs die vermoë om hulle op te neem.

"Dit is so belangrik watter gedagtes die mens opneem want gedagtes is kragte. As die mens die goeie wil, dan help God hom, as hy die kwade wil, dan help Satan hom."

Die mens is nie willoos uitgelewer aan alles wat in sy kop opkom nie. Hy besluit self watter gedagtes hy toelaat en watter nie. Hy moet die keuse egter gewetensvol maak, nie oppervlakkig nie. Agter elke gedagte staan 'n krag: 'n positiewe gedagte bou op, 'n negatiewe een breek af; 'n blye berig gee jou vlerke, 'n treurige een ontmoedig. Gedagtes is geestelike kragte. Daar is 'n mag in hulle, waarvan die huidige mensdom nouliks 'n vermoede het. 'n Gedagte wat uit liefde ontstaan het kan 'n mens daartoe bring om sy lewe vir 'n ander te gee. Een wat uit haat ontstaan het kan hom egter daartoe dryf om 'n ander dood te maak. "Waak teen elke slegte gedagte!"

"Alles wat jy in jou opneem moet jy weer afgee"

"Daarvan sou jy tot nou reeds bewus moes wees - as jy slegs 'n enkele slegte gedagte opneem, sou jy tog weer en weer vasgestel het dat nog meer slegte gedagtes binnedring en dat jy daarna ook slegte woorde gespreek het. Dus, alles wat jy in jouself opneem, moet jy weer afgee."

"Neem slegs één bose gedagte op en jy word 'n dienaar van die bose, word werklik 'n dienaar van Satan! Onthou dit!"

Die mens handel volgens sy wil

Wat kan 'n mens egter doen teen depressiewe, twyfel-, angs- en dwanggedagtes, hoe moet die mens homself daarteen verweer? Hulle duik plotseling uit die niet op, storm op jou af dreig om jou gemoed aan te gryp. Wat moet jy doen? Satan wil die mens met negatiewe gedagtes – van watter aard en nuanse ook - in verwarring bring, hom aflei van die goddelike weg. Hy wil dat die mens bang word, hom vererg, aan die goeie twyfel en die gebooie van God oortree. Om dit te bereik maak hy hom wys dat die mens 'n speelbal is van slegte gedagtes en gevoelens en magteloos daaraan uitgelewer is. Dit is alles egter leuens en bedrog.

God het die mens so geskape dat hy self kan beskik oor sy denke, spreke en handel. As daar 'n slegte gedagte voor sy geestesoog opkom, kan hy dit rustig maar beslis afwys. As hy daarby standvastig bly moet die kwade wyk en kan dit geen mag oor hom uitoefen nie. Met sy vrye wil besluit die mens self oor sy lot. "Die mens handel volgens eie wil. Soos die wil is, so is die gedagte. Die gedagte bring die mens tot aksie."

Vir eers moet die wil vir gesondheid daar wees

Aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld laat Bruno Gröning sien van watter groot betekenis gedagtes is. By die bou van 'n huis is die eerste stap die wil, d.w.s die wens om 'n huis te bou. Daarna word die gedagte steeds meer werklikheid wanneer 'n noukeurige plan opgetrek word. Tot dan bestaan die bouwerk slegs in die fantasie van die toekomstige huiseienaar. Die eintlike bou van die huis is slegs die laaste stap op 'n lang pad voorafgegaan deur talle oorwegings en voorbereidings.

Net so is dit met die genesing. Eers moet die wil tot gesondheid teenwoordig wees, dan moet daar in die gedagte 'n skeiding met die siekte plaasvind en die geloof in genesing opgeneem word. Eers die laaste stap is die genesing wat in die liggaam begin. Dit is seer seker nie die werk van die mens nie maar 'n handeling van genade van God. Die mens kan dit nie verdien nie maar verkry.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning