Bruno Gröning Vennekredsen

En international forening for helbredelse ad åndelig vej

Frau Häusler in New YorkBruno Gröning Vennekredsen er en frivillig sammenslutning af mennesker, som har erkendt, at anvendelse af Bruno Grönings lære for dem er nyttig og værdifuld.

Grundlæggelse af Vennekredsen

Grete Häusler (1922 - 2007) er grundlægger af Bruno Gröning Vennekredsen. I 1950 lærte hun Bruno Gröning at kende, og oplevede allerede ved det første møde helbredelse for tre uhelbredelige lidelser. Derefter blev hun en nær medarbejder og opbyggede Vennekredsene i Østrig. Efter 1959 konstaterede hun, at der fortsat skete helbredelser. I 1979 grundlagde hun Vennekredsen. Denne havde til opgave at bevare arven efter Bruno Gröning for eftertiden, og tilbyde mulighed for hjælp og helbredelse.
I begyndelsen var der kun en håndfuld ligesindede, men i slutningen af 80-erne begyndte en hastig vækst. I dag er Bruno Gröning Vennekredsen på verdensplan en af de største foreninger for helbredelse ad åndelig vej, og den bliver ledet af Grete Häuslers søn, Dieter Häusler.

Lokale Vennekredse over hele verden

I mellemtiden er der opstået lokale Vennekredse i alle europæiske lande såvel som på alle kontinenter i mere end 100 lande. De Venner der er tilsluttet, mødes hver tredje uge til Vennekredsmøder. Ved siden af de lokale Vennekredse for voksne, kan også unge og børn komme til deres egne Vennekredsmøder. Også her sker der helbredelser. Desuden er der for læger, heilpraktikere og andre indenfor sundhedssektoren den Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe (MWF).

Der er ingen økonomiske, religiøse eller medicinske krav

Bruno Gröning Vennekredsen finansieres udelukkende på basis af frivillige bidrag, og alle hjælpere arbejder vederlagsfrit i deres fritid. Vennekredsen er ikke bundet til nogen religion eller trosbekendelse. Den tilhører mennesker fra alle store verdensreligioner.

Med Bruno Gröning som forbillede bliver der tilsvarende ikke diagnosticeret, givet terapier, undersøgt eller behandlet. Lige så lidt frarådes lægebesøg, indtagelse af medicin, behandlinger eller operative indgreb. Ifølge Gröning er enhver helbredelse en Guds nådegave. Derfor bliver der heller ikke givet løfte om helbredelse i Bruno Gröning Vennekredsen.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære