Η διδασκαλία του Μπούνο Γκρένινγκ

Βοήθεια και ίαση μέσω πνευματικής οδού

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.Η διδασκαλία του Μπρούνο Γκρένινγκ υποθέτει την ύπαρξη πνευματικών δυνάμεων οι οποίες έχουν μια σαφώς μεγαλύτερη επίδραση απ’ όσην νομίζει κανείς συνήθως.

Ο άνθρωπος συγκρίνεται μια μια «ηλεκτρική συστοιχία» - για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, πρέπει να λαμβάνει συνεχώς νέες ζωτικές ενέργειες

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ συγκρίνει τον άνθρωπο με μια μπαταρία. Ο καθένας μας, στην καθημερινή ζωή, χάνει δυνάμεις. Πάντως, πολύ συχνά, οι νέες ενέργειες που μας είναι απαραίτητες δεν λαμβάνονται σε επάρκεια. Όπως μια άδεια μπαταρία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, έτσι κι ένα σώμα χωρίς δυνάμεις δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Οι συνέπειες αυτού θα είναι η κόπωση, η νευρικότητα, τα υπαρξιακά άγχη και, τελικά, η ασθένεια.

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ εξηγούσε λοιπόν πώς ο καθένας θα μπορούσε να ανακτήσει χαμένες ενέργειες. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η πίστη στο καλό είναι μια προϋπόθεση τόσο σημαντική όσο και η θέληση για ίαση. Ο άνθρωπος περιβάλλεται από παντού από θεραπευτικά κύματα, τα οποία αρκεί να συλλάβει. Σύμφωνα με τον Μπρούνο Γκρένινγκ δεν υπάρχει ανίατη ασθένεια, πράγμα που επιβεβαιώνουν οι ιατρικά ελεγχμένες μαρτυρίες επιτυχίας. Οι ιάσεις συμβαίνουν εδώ μόνον μέσω πνευματικής οδού και επομένως δεν συνδέονται με το φυσικό σώμα του Μπρούνο Γκρένινγκ.

Πώς μπορεί ο άνθρωπος να λάβει το Heilstrom

Γιά να λάβει αυτό το Heilstrom , το άτομο που επιζητεί βοήθεια κάθεται με τα χέρια ανοιχτά. Δεν σταυρώνει ούτε τα χέρια ούτε τα πόδια για να μην εμποδίζει την διέλευση του Heilstrom. Οι σκέψεις που έχουν να κάνουν με την ασθένεια και με τις μέριμνες εμποδίζουν την ροή του ρεύματος, οι σκέψεις που στρέφονται προς τα όμορφα πράγματα την διευκολύνουν.

Όταν το Heilstrom ρέει δια μέσου του σώματος, συναντάει τα ασθενή όργανα και εκεί αρχίζει την εργασία του καθαρισμού. Τότε μπορούν να εμφανιστούν πόνοι˙ αυτοί είναι η ένδειξη ενός καθαρισμού του σώματος. Καθώς η ασθένεια δεν είναι ηθελημένη από τον Θεό, σιγά σιγά απαλείφεται. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί αυθόρμητα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το άτομο να μην συνδέεται πλέον μέσω των σκέψεων με την ασθένεια, αλλά να πιστεύει ότι, για τον Θεό, τίποτε δεν είναι ανίατο.

Προκειμένου να διατηρήσουν την υγεία, οι φίλοι του Μπρούνο Γκρένινγκ τίθενται καθημερινά σε κατάσταση λήψης του Heilstrom. Ένα υγειές σώμα αποτελεί την βάση για μια ζωή σε συμφωνία με τον εαυτό μας, με τους ομοίους μας και με την φύση.

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ μεταδίδει στους ανθρώπους μία διδασκαλία

Ο σκοπός της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ είναι να μετασχηματίσει τον καθένα σε ένα άτομο ευτυχισμένο που ζει, απαλλαγμένο από σωματικές και ψυχικές παθήσεις.

Γι’ αυτό το θέμα ο Μπρούνο Γκρένινγκ έλεγε: «Αυτή η διδασκαλία μου, περιλαμβάνει αξιώματα, σύμφωνα με τα οποία ζουν ήδη πολλοί φίλοι και είχαν έτσι επιτυχίες. Με την αποδοχή αυτής της διδασκαλίας, μια πλήρης μεταστροφή έλαβε χώρα μέσα τους, η οποία μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οδήγησε στην ίαση.»

Ο μοναδικός σκοπός του Μπρούνο Γκρένινγκ ήταν να βοηθάει τους υποφέροντες ανθρώπους. Τους έδωσε την διδασκαλία του η οποία δεν βασιζόταν σε διανοητικές σκέψεις, αλλά προέκυπτε από την διαισθητική αίσθηση των πνευματικών νόμων. Όποιος εμβαθύνει σ’ συτήν την διδασκαλία θα βρει μια πολυπλοκότητα που δεν υποψιάζεται και θα αναγνωρίσει ότι εκτείνεται πολύ πέραν της όψης της ίασης, στο μέτρο που ο άνθρωπος δεν ανακτά μόνον την υγεία του σώματός του, αλλά επίσης και εκείνην της ψυχής του. Καλούσε τους ανθρώπους να πιστέψουν στο καλό και να εφαρμόσουν αυτήν την πίστη.

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ