To «Heilstrom»

Ζωτικό ρεύμα προερχόμενο από την πηγή θεϊκής δύναμης

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Ο Γκρένινγκ ως «μετασχηματιστής» ανάμεσα στον «σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού» Θεό και στον «ηλεκτρικό λαμπτήρα» άνθρωπο

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ αυτοκαθοριζόταν ως κάποιος που μεταδίδει μια πνευματική δύναμη που έρχεται απ’ ευθείας από τον Θεό και προκαλεί την ίαση. Ονόμαζε αυτήν την θεϊκή δύναμη: «Heilstrom».

Για να εξηγήσει την φύση του Heilstrom, κατέφευγε σε μια εικόνα. Συνέκρινε τον Θεό με ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού, και τον άνθρωπο με έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα. Όπως η λάμπα δεν μπορεί να εκπληρώσει το έργο της παρά εάν το ηλεκτρικό ρεύμα του σταθμού φτάνει μέχρις αυτήν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει σε θεϊκή τάξη παρά εάν είναι γεμάτος με την δύναμη του Θεού. Όσο για το έργο του, ο Μπρούνο το περιέγραφε ως εκείνο ενός «μετασχηματιστή» ρεύματος. Μετασχηματίζει τις απεριόριστες υψηλές θεϊκές ενέργειες εις τρόπον ώστε κάθε άνθρωπος να λαμβάνει μόνον όσο είναι ικανός να συλλάβει. Η ικανότητά του λήψης της δύναμης είναι απεριόριστη. Έτσι, παραδείγματος χάριν, στο Τράμπερχοφ του Ρόζενχάιμ, έγινε δυνατόν σε χιλιάδες άτομα να νοιώσουν συγχρόνως την θεραπευτική δύναμη, και συνέβησαν μεγάλες μαζικές ιάσεις.

Όταν κόπηκε η σύνδεση μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ εξηγούσε ότι υπήρχε αρχικά μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στον Θεό, δηλαδή τον σταθμό παραγωγής ενέργειας, και τον άνθρωπο, δηλαδή τον «δέκτη». Οι άνθρωποι ζούσαν στη γη σαν παιδιά του Θεού, σε πλήρη ένωση με τον Πατέρα τους. Αλλά όταν απομακρύνθηκαν από τον Θεό, εγκατέλειψαν την θεϊκή τάξη και τότε περιέπεσαν στην αθλιότητα και την ανάγκη. Η σύνδεση μεταξύ Θεού και ανθρώπων χάλασε. Με το πέρασμα του χρόνου μια όλο και μεγαλύτερη άβυσος σχηματίστηκε, και κατέστη αδύνατο στους ανθρώπους να την διασχίσουν με τα δικά τους μέσα.

Η γέφυρα πάνω από την άβυσο ανάμεσα στον Θεό και στην ανθρωπότητα οδηγεί σε μια νέα ζωή

Ο Μπρούνο Γκρένινγκ παρατηρεί: «Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να επανέλθει στον αληθινό θεϊκό δρόμο, καθώς η γέφυρα που οδηγεί εκεί είχε ανατιναχθεί, και περιπλανιόταν τώρα χωρίς σκοπό, ζώντας σε ακαταστασία σ’ ένα περιορισμένο χώρο, λοιπόν αυτήν την γέφυρα που οδηγεί στον αληθινό θεϊκό δρόμο, την έκτισα, την ανακατασκεύασα, και αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την γέφυρα, αν την διαβήτε, θα φθάσετε στον δρόμο, στον θεϊκό δρόμο, και μάλιστα εκεί όπου επιτυγχάνετε την σύνδεση με το μεγάλο και μοναδικό θεϊκό έργο, όπου λαμβάνετε το αληθές, το αληθινό ρεύμα θεϊκής ζωής, για να μπορέσετε να διάγετε καλά την ζωή σας και να είστε σε καλή υγεία.»

«Και εκείνος που περνάει αυτήν την γέφυρα και παίρνει τον αληθινό θεϊκό δρόμο, αυτός θα νοιώσει τότε κάτι τελείως καινούργιο. Θα εκπλαγεί από όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτόν τον δρόμο και τα οποία δεν είχε μπορέσει ακόμη να ανακαλύψει μέχρι τότε. Μόνον σ’ αυτόν τον χώρο επιτυγχάνετε αληθινά την συνένωση με το μεγάλο θεϊκό έργο.»

Αυτός που ακολουθεί την διδασκαλία του Μπρούνο Γκρένινγκ και ανοίγεται στην θεϊκή δύναμη θα αισθανθεί το Heilstrom στο σώμα του. Μία αίσθηση ζωής εντελώς καινούρια θα τον κυριεύσει: οι πόνοι, οι μέριμνες και οι ανάγκες θα ελαττωθούν και η υγεία, η αρμονία και η χαρά θα εγκατασταθούν μέσα του. Αρχίζει να νοιώθει ότι ο Θεός δεν κάθεται σε θρόνο ως ανηλεής δικαστής πολύ μακριά στους ουρανούς, αλλά ότι βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους και θέλει να τους βοηθάει. Η άβυσος έχει διαπεραστεί. Ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την πρωταρχική του κατάσταση.

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ