Veliki preobrat

Ločiti se od bolezni in verjeti v zdravje

Tausende suchten die Hilfe bei Bruno Gröning am Wilhelmsplatz.

Miselno se ukvarjati z boleznijo pomeni, jo zadrževati

Vedno znova je Bruno Gröning pozival ljudi k "velikemu preobratu". Opominjal jih je, naj udejanjijo vero v Dobro in opustijo slabe navade.

Najprej je zahteval od ljudi, da ne mislijo na bolezen. Vedno znova je poudarjal, da pride bolezen od zla in je zlo. Ukvarjati se z njo pomeni, ukvarjati se z zlom. To ovira proces ozdravitve in ga lahko celo onemogoči. "Kdor se ukvarja z boleznijo, jo trdno drži in zapre pot Božji moči."

Človek se mora ločiti od bolezni, ne sme je obravnavati kot svojo lastnino ampak mora videti v njej zlo. "Bolezen ne spada k človeku!"

Bolezen predati Brunu Gröningu

Bruno Gröning je ponudil ljudem možnost, da jim vzame bolezen: "Dajte mi vašo bolezen in vaše skrbi! Tega sami ne boste mogli razrešiti. Jaz jih bom nosil za vas. Vendar mi jih dajte prostovoljno, jaz ne kradem!"

"Kadar bolezen predate, da jo lahko odvzamem, je dobro; kadar jo držite, potem ne smem ničesar storiti. Sedma zapoved to prepoveduje: 'Ne kradi!' Če bi ljudem vzel bolezen na silo, bi grešil. Krasti ne smem! Kdor ljubi svojo bolezen, jo drži, kdor jo lahko pozabi, temu jo lahko vzamem, da jo spusti ne le v mislih temveč tudi v dejanjih. Poslušajte mojo besedo! Ne želim vplivati na vas. Če bolezen predate, potem vam lahko vzamem vse trpljenje!"

Najprej mora človek doseči notranji preobrat v sebi

Kako pomemben je bil Brunu Gröningu notranji preobrat v posamezniku, pojasni naslednji izvleček iz knjige Veliki preobrat, ki jo je napisal Kurt Trampler (ozdravljen, nekaj časa sodelavec Bruna Gröninga, novinar in avtor knjige): "Tudi v zasebnih razgovorih sem pogosto slišal odločno ugotovitev Gröninga, da je odgovoren pred Bogom, da se 'ozdravitev s čisto Božjo močjo' zgodi le pri tistih iskalcih pomoči, ki so vsaj pokazali dobro voljo, da živijo v skladu z Božjim zakonom in se izključi tiste, ki niso pripravljeni na popolno ločitev od zla. Dejal je: "Masovno ozdravitev bi lahko izvedel tudi tako, da bi rekel: vsi bolniki iz enega mesta ali iz neke dežele ozdravite! Toda, ali ne bi s tem več izgubili kot dobili? Bi bili slabi med bolnimi tako pripravljeni na preobrat? Ne bi tako le zlorabili na novo pridobljenega zdravja? Ne! Najprej mora človek doseči notranji preobrat v sebi, najprej mora biti pripravljen iztrgati iz sebe vse, kar je hudičevega in najti pot k Bogu. Šele potem je vreden, da dobi izdelitev."

Prvotni človek ni bil bolan

Naslednje besede Bruna Gröninga pojasnijo to izjavo in razložijo nastanek bolezni:

"Kako je sploh prišlo do tega, da je človek zbolel? Prvotni človek ni bil bolan. Ljudje so postajali slabši iz generacije v generacijo. Slabo se je tako razpaslo, da kmalu ne bo več možno živeti. Prepiri in spori celo v družinah, več vojne kot miru med ljudstvi! Skrbi so prinesle dušno trpljenje med ljudi in se tako globoko zakoreninile, da so ljudje morali zboleti. Obremenitve duše so se prenesle s človeka na človeka. Ljudje so deformirani, oddaljili so se od naravnega, veliko jih je izgubilo vero v Boga. Kdor skrene z Božje poti, ta izgubi tudi svoje zdravje."

Če človek želi ponovno pridobiti nazaj zdravje preko Bruna Gröninga, mora biti pripravljen ločiti se od vsega "slabega". Vsemu slabemu, bolezni mora obrniti hrbet, se od tega ločiti, nič več razmišljati "moja astma, moja revma itd." To ni vedno enostavno. Zahteva notranjo preobrazbo. Človek mora povsem preoblikovati svoje razmišljanje. Ne sme več misliti na bolezen, kot mu je prešlo v navado, temveč verjeti v zdravje. Sprejeti mora vero, da so celo neozdravljive bolezni ozdravljive.

"Z razumom me ni moč razumeti"

Kaj je Bruno Gröning pričakoval od iskalcev pomoči! Ali se ne zoperstavlja vsako logično razmišljanje temu, da bi to zahtevo vzelo resno? Kako naj se sklepi, ki so bili deformirani zaradi revme, spet spravijo v red, kako naj bodo ohromljene okončine spet funkcionalne? Kako naj bo mogoče, predati bolezen Brunu Gröningu, ne da bi mu vsaj na kratko opisali obremenitev in bi se lotil vsaj minimalnega zdravljenja. Ali ni to podcenjujoče za vsakega trezno razmišljujočega človek?

Dejansko gre za veliki preobrat, ki ga Bruno Gröning pričakuje od ljudi, tudi če pomeni, da se postavi na stran vsako znanstveno, razumsko orientirano razmišljanje in sprejme vero v nekaj višjega. Njegovo Učenje temelji na povsem drugih načelih, kot so običajna za današnji čas, materialistično naravnano razumsko razmišljanje v duhu časa. Zato je pogosto dejal: "Z razumom prav zagotovo ne morem biti razumljen."

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga