Heilstrom

Življenjski tok iz Božjega vira moči

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning kot "transformator" med Božjo "elektrarno" in človekom kot "žarnico"

Bruno Gröning je samega sebe označil kot posrednika duhovne moči, ki prihaja direktno od Boga in povzroča ozdravitve. To Božjo moč je imenoval "Heilstrom".

Da bi razložil bistvo "Heilstrom" je uporabil metaforo. Boga je primerjal z elektrarno, človeka z žarnico. Tako kot lahko žarnica izpolni svoj namen le, ko jo doseže tok iz elektrarne, tako lahko človek živi v Božjem redu le takrat, ko je napolnjen z Božjo močjo. Sebi je Gröning pripisal vlogo "transformatorja". On pretvarja neizmerno količino Božje energije tako, da jo vsak človek dobi le toliko, kot jo je sposoben sprejeti. Njegova sposobnost sprejemanja moči je bila neomejena. Tako je bilo npr. na Traberhofu pri Rosenheimu mogoče, da je tisoče ljudi naenkrat čutilo zdravilno moč in je prišlo do velikih masovnih ozdravitev.

Ko se je pretrgala vez med Bogom in človekom

Bruno Gröning je pojasnil, da je v prvobitnem stanju obstajala direktna povezava med Bogom kot "elektrarno" in človekom kot "sprejemnikom". Ljudje so živeli na Zemlji kot Božji otroci v najvišji Enosti s svojim Očetom. Toda, ko so se obrnili proč od Boga, so izpadli iz Božjega reda in se predali stiski in bedi. Vez med Bogom in človekom se je pretrgala. Sčasoma je postajal prepad vse globlji in ljudje ga niso bili več sposobni premostiti.

Most preko prepada med Bogom in človekom vse do novega življenjskega občutka

Bruno Gröning je pripomnil: "Človek se ni mogel več povrniti na prvotno Božjo pot, ker je bil most, ki je vodil tja, podrt in je človek, stlačen skupaj v peščico, blodil naokrog – Ponovno sem zgradil most k tej pravi Božji poti in če ga uporabite, če greste preko njega, pridete na pot, na Božjo pot, kjer imate sami povezavo s tem velikim, edinim Božjim delom, kjer potem prejmete pravo, resnično in pravilno Božjo življenjsko moč in nato lahko živite dalje dobro, predvsem pa zdravo življenje."

"In kdor gre preko tega mostu in hodi dalje po pravi, Božji poti, bo dobil popolnoma drug občutek, ta se bo čudil nad vsem tem, kar je tam, česar do sedaj tukaj še ni mogel prepoznati. Šele tam boste dejansko prejeli povezavo z velikim Božjim delom."

Kdor sledi učenju Bruna Gröninga in se odpre Božji moči, bo čutil delovanje Heilstrom na lastnem telesu. Vanj se bo naselil povsem nov življenjski občutek: bolečine, skrbi in stiske se bodo umaknile, na njihovo mesto se bodo naselili zdravje, harmonija in veselje. Doživljati bo pričel, da Bog ne kraljuje daleč nad zvezdami kot brezsrčen sodnik, temveč je pri ljudeh kot ljubeč Oče in jim želi pomagati. Prepad je presežen. Človek doživi spet prvobitno stanje.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga