Croatia

TV

"Na Rubu Znanosti"

Hrvatska Radiotelevizija HRT, 2007-03-19, Croatian

"Das Phänomen Bruno Gröning, Interview among others with MD I. Jovic"

TV Dalmacija, Otvoreni Studio, 2006-02-16, Croatian

 

 

Alpenparlament Das Phaenomen Bruno Gröning

"Na Rubu Znanosti"

Hrvatska radiotelevizija, 2012-04-07
HRT (Croatian state television), Croatian

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning