Austria

TV

"Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings"

Region Wienerwald,2007-06-08, German 

 

 

Radio

"Heilung auf dem geistigen Weg - durch die Lehre Bruno Grönings"

Radio Ypsilon, 2010-02-15, German

"Das Phänomen Bruno Gröning"

Radio Ypsilon, 2009-09-25, German

 

 

"Heilung auf dem geistigen Weg - durch die Lehre Bruno Grönings"

Radio Hartberg, 2007-09-17, German

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning