Poland

TV

Bruno Gröninga, part 1

"Bruno Gröninga"

NTV NIEzalezna Telewizja, part  1 (2012-04-16), Polish

Bruno Gröninga, part 2

"Bruno Gröninga"

NTV NIEzalezna Telewizja, part 2 (2012-04-30), Polish

 

 

Bruno Gröninga, part 3

"Bruno Gröninga"

NTV NIEzalezna Telewizja, part 3 (2012-05-21), Polish

 

 

 

Radio

You will find seven interviews about Bruno Gröning in Polish under "USA"

"Bruno Gröning"

Radio Misji Faraon in Chicago (US), 2010, Polish

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning