Curacao

TV

"Interview with Mrs Vicento, Mrs Piter and Mrs Tromp, (Papiamentu)"

Tele Curacao, Entre Nos (2013-03-11

"Tele Curacao, Moru Bon Dia (2007-05-02)"

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning