Deutschland

TV

"Hessenschau"

Hessischer Rundfunk, 21.01.2007, deutsch

 

 

 

Radio-Sendungen

"Heilung auf dem geistigen Weg - durch die Lehre Bruno Grönings"

WartburgRadio, 15.05.2010, deutsch

"Interview mit Dr. med. W. Vogelsberger"

Stadtradio Göttingen, Göttinger Lichtwelle, 15.02.2009, deutsch

 

"Interview mit Dr. Knöringer"

Radio Funkwerk, 17.05.2008, deutsch

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning