Suriname

TV

"Interview with G. and H. Hawinkels"

SBS TV, 2010-05-24, Dutch

"Interview with G. and H. Hawinkels"

STVS, In the Spotlight, 2010-05-22, Dutch

 

 

 

Radio

"Interview with G. Hawinkels"

Radio Radika, 2010-05-23, Dutch

"Interview with G. Hawinkels"

Radio Trishul, 2010-05-20, Dutch

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning