Sự thay đổi lớn lao

Tách mình ra khỏi bệnh tật, và tin tưởng vào sức khỏe

Tausende suchten die Hilfe bei Bruno Gröning am Wilhelmsplatz.

Đầu óc cứ lo lắng vê bệnh tật, có nghĩa là người đó đang gắn bản thân mình với nó

Bruno Gröning hết lần này đến lần khác kêu gọi con người thay đổi cách sống của mình. Ông nhắc nhở họ đặt lòng tin của họ vào điê u thiện, chuyển thành hành động và bỏ đi những thói quen xấu.

Trước hết, Ông thôi thúc con người đừng nghĩ đến bệnh tật. Ông chỉ ra rằng bệnh tật đến từ cái ác đến và nó cũng chính là cái ác. Gắn mình với bệnh tật là nộp mình cho cái ác. Điều này ngăn cản quá trình chữa lành, thậm chí có thể làm cho quá trình chữa lành không xảy ra nữa. "Gắn mình với bệnh tật là bám víu vào nó và chặn đường của lực Thượng Đế."

Con người phải tách mình ra khỏi bệnh tật, đừng coi đó là sở hữu của riêng của mình, mà phải coi đó là điê u xấu."Bệnh tật không thuộc vê con người."

Hãy trao bệnh tật cho Bruno Gröning

Bruno Gröning đề nghị lấy bệnh tật của con người khỏi họ. "Hãy trao cho tôi những bệnh tật và những nỗi lo lắng của các bạn. Các bạn xử lý chúng một mình không được đâu. Tôi sẽ nhận chúng giúp bạn. Nhưng bạn phải tự nguyện trao chúng cho tôi; tôi không ăn cắp chúng từ bạn đâu."

Nếu bạn để bệnh tật ra đi, thì tôi sẽ tiếp nhận chúng cho bạn. Như vậy thật tốt. Nếu bạn giữ chặt lấy nó, thì tôi không được quyền làm gì cả. Điều răn thứ 7 của Đức Chúa trời cấm việc này, "Con không nên ăn cắp." Nếu tôi lấy đi bệnh của con người bằng bạo lực, thì tôi sẽ phạm tội. Tôi không dám ăn cắp. Ai yêu bệnh tật của mình thì hãy giữ lấy, ai có thể quên nó, thì tôi tiếp nhận giúp họ. Phải giải thoát bệnh tật, không những trong ý nghĩ, mà cả trong hành động. Các bạn hãy nghe lời tôi! Tôi không muốn gây ảnh hưởng buộc bạn phải làm. Khi bạn tự nguyện trao bệnh tật của bạn cho tôi thì tôi sẵn sàng lấy đi hết những gì bạn đang phải chịu đựng."

Đầu tiên con người phải có được sự thay đổi lớn lao bên trong mình

Trích đoạn sau đây trong tập sách Sự thay đổi lớn lao của Kurt Trampler (người được chữa lành và là người giúp đỡ không thường xuyên của Bruno Gröning, nhà báo và nhà văn) minh họa việc Bruno Gröning coi trọng đến chừng nào sự thay đổi thái độ của con người: "Ngay cả trong những cuộc nói chuyện riêng, Bruno Gröning xác định một cách dứt khoát rằng Ông có trách nhiệm trước Thượng Đế, rằng việc chữa lành bằng lực thuần tuý của Thượng Đế chỉ có thể truyền cho những người đang phải chịu đựng, những người chí ít sẵn sàng sống theo luật của Thượng Đế và không được phép truyền cho những người không sẵn sàng loại bỏ cái ác". Ông nói: "Tôi có thể chữa lành cho cả đám đông bằng lời nói. Tất cả mọi người ốm của một thành phố, một đất nước nào đó được chữa lành. Nhưng sau đó con người được hay mất nhiều hơn? Liệu những người xấu trong số những ốm này có sẵn sàng thay đổi? Liệu những người đó có lạm dụng sức khoẻ mới có được? Không! Trước tiên con người phải thay đổi thái độ bên trong của họ, trước tiên họ phải sẵn sàng vứt bỏ mọi cái ma quỷ trong con người họ và tìm đến con đường của Thượng Đế. Lúc đó họ mới đáng được chữa lành."

Con người thủa ban đầu không ốm yếu

Những lời sau đây của Bruno Gröning làm sáng tỏ điê u này và giải thích nguồn gốc của bệnh tật:

"Thực tế là bằng cách nào con người lại bị ốm? Con người thủa ban đầu không ốm yếu. Nhưng rồi con người trở thành xấu đi và ngày càng xấu hơn, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tính xấu lan truyê n rộng đến nỗi gần như chẳng còn có thể sống được nữa. Những mối bất hòa và xung đột trong các gia đình, nhiê u chiến tranh hơn hoà bình giữa các dân tộc! Lo lắng mang sự chịu đựng trong tình cảm của loài người và chúng đã bắt rễ sâu đến mức con người trở nên đau ốm. Người này gây ra gánh nặng tình cảm cho người kia. Con người được giáo dục một cách lệch lạc, họ xa dần những gì là bẩm sinh, nhiê u người mất lòng tin ở Thượng Đế. Những ai xa rời con đường Thượng Đế thì cũng mất đi sức khoẻ của họ."

Nếu một người muốn có lại sức khoẻ thông qua Bruno Gröning, thì người đó phải sẵn sàng rời bỏ "điê u ác". Người đó phải quay lưng lại với cái xấu xa -, bệnh tật - rời hẳn chúng, không còn còn nghĩ vê "bệnh hen của tôi, bệnh tê thấp của tôi" nữa, vân vân... Điê u này không phải luôn luôn dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự biến đổi bên trong. Con người phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Họ không được theo thói quen nghĩ vê bệnh tật, mà họ phải vững tin ở sức khoẻ của mình. Họ phải tiếp nhận niê m tin rằng ngay cả những bệnh nan y cũng vẫn có thể chữa lành được.

"Nếu dùng trí tuệ thì không thể hiểu được tôi"

Những điê u Bruno Gröning yêu cầu những người tìm sự giúp đỡ thật kỳ lạ! Tư duy lô gích ngại ngần trước việc chấp nhận thử thách nghiêm túc như vậy. Làm thế nào chữa lành các khớp đã biến dạng vì bệnh thấp khớp, làm thế nào những chi bị liệt lại hoạt động được? Làm thế nào để có thể trao cho Bruno Gröning bệnh tật khi Ông không hê làm một động tác chạy chữa nào nhỏ nhất, thậm chí không cần kể tỉ mỉ vê bệnh tình cho Ông? Điê u đó phải chăng xúc phạm đối với mỗi con người có lý trí?

Quả thực, Bruno Gröning chờ đợi ở con người sự thay đổi to lớn vê  thái độ; Điê u này đòi hỏi phải để sang một bên mọi tư duy khoa học và cách nghĩ rất logic, và tiếp nhận lòng tin ở điê u gì đó cao cả hơn. Lời dạy của Ông dựa trên những nguyên tắc hoàn toàn khác với tinh thần duy vật ngày nay xuất phát từ tư duy của trí tuệ. Vì vậy, Ông thường nói: "Nếu dùng trí tuệ thì không thể hiểu được tôi."

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning