Lielais pagrieziens

Nošķirties no slimības un ticēt veselībai

Tausende suchten die Hilfe bei Bruno Gröning am Wilhelmsplatz.

Domās saistīties ar slimību nozīmē turēt to sev klāt

Atkal un atkal Bruno Grönings aicināja cilvēkus uz „lielo pagriezienu“. Viņš atgādināja tiem ticību labajam īstenot darbos un atbrīvoties no sliktiem ieradumiem.

Vispirmām kārtām viņš mudināja cilvēkus nedomāt par slimību. Viņš vienmēr pasvītroja, ka slimība nāk no ļaunā un ir ļaunais. Nodarboties ar to nozīmē nodarboties ar ļauno. Tas kavē dziedināšanas norisi un var to pat darīt neiespējamu. „Kurš noņemas ar slimību, tas tur to sev klāt un nosprosto ceļu dievišķajam spēkam.“

Cilvēkam ir jānošķiras no slimības, nav jāuzlūko tā kā savs īpašums, bet gan kā ļaunums. „Slimība nepiederas pie cilvēka!“

Atdot slimību Bruno Gröningam

Bruno Grönings piedāvāja cilvēkiem paņemt no tiem slimības: „Atdodiet man savas slimības un rūpes! Jūs vieni ar to netiksiet galā. Es tās nesīšu Jūsu vietā. Bet atdodiet man tās brīvprātīgi, jo es nezogu!“

„Ja Jūs palaižat vaļā slimību, ka es to Jums varu noņemt, ir labi; ja Jūs pie tās turaties, tad es arī nedrīkstu neko darīt. Septītais bauslis to aizliedz: ‘Tev nebūs zagt!’ Ja es cilvēkiem ar varu noņemtu slimību, es grēkotu. Es nedrīkstu zagt! Kurš savu slimību mīl, tas tur to ciet; kurš var to aizmirst, tam es to paņemu, ja tas man to atdod ne tikai domās, bet arī patiesi. Jums jāieklausās manos vārdos! Es negribu Jūs ietekmēt. Ja Jūs man atdodat slimību, tad es paņemšu no Jums visas ciešanas!“

Vispirms cilvēkam jāveic iekšējs pagrieziens

To, par cik svarīgu Bruno Grönings uzskatīja cilvēka attieksmes izmaiņas, atklāj šāds citāts no Kurta Tramplera (izdziedinātais, kādu laiku Bruno Gröninga līdzstrādnieks, žurnālists un grāmatu autors) grāmatas Lielais pagrieziens: „Arī privātās sarunās es bieži dzirdēju no Gröninga ciešu apgalvojumu, ka viņam ir atbildība Dieva priekšā ‘izdziedināšanu caur dievišķo spēku’ īstenot tikai tiem cietējiem, kuri vismaz grib dzīvot pēc dievišķā likuma, bet ne tiem, kuri nav gatavi atteikties no ļaunā. „Es varētu“, viņš teica, „arī īstenot masu izdziedināšanu, pasakot: Visi slimie noteiktā pilsētā vai valstī, kļūstiet veseli! Bet vai ar to nebūtu vairāk zaudēts nekā iegūts? Vai sliktie slimo vidū caur to būtu gatavi mainīt savus ceļus? Vai viņi tikai ļaunprātīgi neizmantotu atkal atgūto veselību? Nē! Vispirms cilvēkam jāmaina sava iekšējā attieksme, vispirms viņam jābūt gatavam izraut no sevis velnišķīgo un atrast ceļu pie Dieva. Tikai tad viņš ir tā vērts, lai tiktu izdziedināts.“

Sākotnēji cilvēks nebija slims

Sekojošie Bruno Gröninga vārdi izskaidro šo izteikumu un atklāj slimību rašanās cēloni:

„Kā vispār nonāca pie tā, ka cilvēks kļuva slims? Sākotnējais cilvēks nebija slims. Cilvēki kļuva slikti, arvien sliktāki no paaudzes uz paaudzi. Šis ļaunums eskalējās tik ļoti, ka drīz vairs teju nebūs iespējams dzīvot. Ķildas un strīdi pat ģimenēs, vairāk kara nekā miera tautu starpā! Rūpes atnesa dvēseliskās ciešanas cilvēcei, un tās laida tik dziļas saknes, ka cilvēkiem nācās kļūt slimiem. Viens uzkrauj savu dvēselisko grūtumu otram. Cilvēki ir sabojāti ar nepareizu audzināšanu, tie ir attālinājušies no dabiskā, daudzi ir zaudējuši ticību Dievam. Bet kurš noiet no dievišķā ceļa, tas aiziet arī no savas veselības.“

Ja cilvēks caur Bruno Gröningu grib atkal atgūt veselību, viņam jābūt gatavam nomest „nekrietnību“. Viņam jāpagriež mugura tam, kas ir slikts, slimībai, jāšķiras no tās un vairs nav jādomā: „mana astma, mans reimatisms utt.“ Tas ne vienmēr ir viegli. Tas prasa iekšējas pārmaiņas. Cilvēkam pamatos ir jāizmaina sava domāšana. Viņš nedrīkst, kā ierasts, ticēt slimībai, bet gan veselībai. Viņam jāuzņem sevī ticība, ka pat nedziedināmas slimības ir izdziedināmas.

„Ar prātu mani nevar saprast“

Ko tik Bruno Grönings negaidīja no palīdzības meklētājiem! Vai katrs loģisks prāts necenšas pretoties šādam aicinājumam? Kā gan reimatisma deformētas locītavas var atkal mainīties un kļūt kārtībā esošas, kā paralizēti locekļi var atkal kļūt darboties spējīgi? Kā gan tas var būt iespējams - atdot Bruno Gröningam slimības, ja viņš neveic pat ne vismazāko terapiju, jā, pat neraksturojot viņam ciešanas? Vai gan tas nav apvainojums ikvienam skaidri domājošam cilvēkam?

Tās tiešām ir lielas pārmaiņas, ko Bruno Grönings sagaida no cilvēkiem, tas taču nozīmē nolikt malā katru zinātnisku, uz saprātu orientētu domāšanu un uzņemt sevī ticību kam augstākam. Viņa mācība balstās uz pilnīgi citiem pamatiem salīdzinājumā ar šodien ierasto, materiālistiskajam laika garam atbilstošo saprāta domāšanu. Tādēļ viņš bieži teica: „Ar prātu mani noteikti nevar saprast.“

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības